Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Publicaties Youth Spot - Jongerenwerk in school

Jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs (VO) werken steeds meer samen om gezamenlijk een preventieve aanpak te bieden voor het voorkomen van schooluitval en het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van leerlingen. Youth Spot onderzoekt het Jongerenwerk in School. Hieronder vind je de verschenen publicaties.

Twee jaar jongerenwerk op Amsterdamse scholen: een onderzoek naar implementatie, doelrealisatie en versterking

Werkzame elementen en randvoorwaarden in de samenwerking tussen jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs

Versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs: Een gezamenlijke leerlijn van vier maanden

Tips voor het versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs: Reader jongerenwerk en onderwijs samen (JOS)

Portretten van vier samenwerkingspraktijken jongerenwerk & voortgezet onderwijs in Amsterdam: rolverdeling, werkzame elementen en randvoorwaarden

Bevorderen van een Positief Pedagogisch Klimaat

Factsheet: Werkzame factoren in samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat

Partners in het versterken van het positief pedagogisch klimaat - Poster session presented at Afsluitend Congrestival AWTJF, Leeuwarden, Netherlands.

Partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren

Factsheet - Jongerenwerk en voortgezet onderwijs: partners in versterken schoolcarrières kwetsbare jongeren

Reader - Jongerenwerk en voortgezet onderwijs: partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren

Bundel Praktijkvoorbeelden - Jongerenwerk en voortgezet onderwijs: partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren

Pedagogiek in Praktijk - Onbenutte kansen. Mogelijkheden voor samenwerking tussen vo-scholen en het jongerenwerk.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 3 april 2023