Kenniscentrum Techniek

Cybercrime te lijf met crime script analyse

Hoe herken je patronen in cybercriminaliteit?

Project

Van WhatsAppfraude tot ransomware-aanvallen en illegale online handel: cybercriminaliteit duikt op in veel verschillende gedaantes. Dat maakt het lastig te bestrijden. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontwikkelt met financiering van Politie & Wetenschap een innovatieve methode om patronen in dadergedrag te herkennen. Met deze nieuwe methodiek voor crime script analyse kan de politie cybercriminaliteit slimmer en efficiënter aanpakken.

De verschillende verschijningsvormen van cybercriminaliteit lijken telkens weer een andere aanpak van de politie te vragen. Inzicht in patronen in dadergedrag kan helpen bij het opsporen en voorkomen van zulke misdrijven. Om te weten waar belangrijke overeenkomsten en verschillen zitten tussen verschillende misdrijven, moet je wel eerst begrijpen hoe die misdrijven worden uitgevoerd.

Crime script analyse, een populaire analysemethode in de sociale wetenschappen, wordt hiervoor vaak gebruikt. Crime scripts geven een chronologische beschrijving van hoe daders te werk gaan vóór, tijdens en na het plegen van een misdrijf.

Daarbij wordt ook gekeken naar hoe de omgeving van daders criminaliteit faciliteert. Zo kunnen daders in hun omgeving zoeken naar wapens en mededaders, maar ook naar een geschikte digitale infrastructuur en relevante kennis om cybercriminaliteit te plegen.

Eenduidige aanpak

Crime scripts kunnen dus interessante inzichten opleveren. Ze zijn er nu echter in allerlei soorten en maten, wat het vergelijken van scripts en daarmee het herkennen van patronen in criminaliteit lastig maakt. Bovendien lijkt de kwaliteit en de invulling van scripts sterk af te hangen van de onderzoekers die de analyse hebben gedaan.

Wereldwijd is er behoefte aan een meer eenduidige methode. Dit vergroot de kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van ontwikkelde crime scripts, en zorgt ervoor dat criminele werkwijzen beter met elkaar te vergelijken zijn.

Inzicht in keuzegedrag

‘Cybercriminelen spelen handig in op nieuwe technologieën en veranderen razendsnel van werkwijze. Het is voor de politie lastig om dit tempo bij te houden,’ zegt Renushka Madarie, onderzoeker bij de HvA en projectleider. ‘Daar willen we met dit project verandering in brengen. Door cybercriminaliteit gestructureerd in kaart te brengen met een eenduidige methode, krijgen onderzoekers beter inzicht in het keuzegedrag van cybercriminelen.’

Cybercriminaliteit slim aanpakken

Met een structureel beter begrip van cybercriminaliteit verbeteren onderzoekers van de HvA de methodiek voor crime script analyse zodanig dat je cybercriminaliteit op een meer eenduidige en heldere wijze in kaart kunt brengen.

Daarbij gebruiken ze onder andere belangrijke principes uit de informatica, waarmee processen gestructureerd kunnen worden gevisualiseerd. De onderzoekers zetten de doorontwikkelde methode in om verschillende vormen van cybercriminaliteit met elkaar te vergelijken. Daarbij gaan ze na of crime scripts aan te vullen zijn met informatie uit de hackergemeenschap, waarin kennis over dadergedrag wordt gedeeld.

Met de inzichten uit het onderzoek kan de politie voortaan slimmer te werk gaan bij het bestrijden en voorkomen van cybercriminaliteit.

Praktische aanbevelingen

De inzichten uit het onderzoek worden vertaald naar praktische aanbevelingen waar de politie meteen mee aan de slag kan. Ook worden er wetenschappelijke artikelen geschreven die, onder andere, in een peer-reviewed journal worden gepubliceerd.

Onderwijs

Eindejaarsstudenten aan de HvA, de Politie Academie en de Vrije Universiteit ondersteunen de onderzoekers bij het verzamelen van gegevens aan de hand van de doorontwikkelde methode voor crime-script analyse. Dit gebeurt als onderdeel van een eindopdracht of stage.

Partners

Het onderzoek wordt gefinancierd door Politie en Wetenschap.

Lectoraat Forensisch Onderzoek

Het project valt onder het lectoraat Forensisch Onderzoek van de HvA, dat gericht is op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën in opsporing, de overdracht van kennis uit onderzoek naar, en een betere uitwisseling van informatie in de strafrechtketen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 13 maart 2024

Project Info

Startdatum 23 sep 2022
Einddatum 30 sep 2024

Contact

Renushka Madarie
Timo Meconi