Kenniscentrum Techniek

Beter opsporen met het lab op zak

Project

Beter opsporen met het lab op zak richt zich primair op nieuwe technieken in de opsporingspraktijk (bv. de plaats delict). Het ontwikkelen en toetsen van strategieën waarmee professionals de inzet van nieuwe technieken kunnen optimaliseren is ook een aandachtspunt binnen het dit onderzoek.

Belangrijke (neven)doelen die in dit programma worden nagestreefd zijn: de (verdere) ontwikkeling van innovatieve onderzoeksmethoden waarmee de forensische opsporingspraktijk kan worden onderzocht en het bewerkstelligen van een structurele kennisuitwisseling tussen professionals uit de opsporingspraktijk en academia.

De focus binnen het onderzoek ligt op:

  • De rol van cognitieve factoren/human factors bij gebruik van nieuwe technologieën binnen de forensische opsporing zoals snelle identificatietechnieken op een plaats delict.
  • De rol van cognitieve bias binnen het forensisch onderzoek. Dit wordt onderzocht door experimenten gericht op de effecten van (voor-)informatie op de uitvoering van forensisch onderzoek en het opstellen van hypothesen en scenario’s van (mogelijke) misdrijven.
  • De selectie van sporen en vervolgonderzoek bij snelle en/of mobiele DNA-analyses.

Deelprojecten

Onder het programma "Beter opsporen met het lab op zak" vallen verschillende deelprojecten, waaronder:

Publicaties

  • Gruijter, M. de, Poot, C.J. de, Elffers, H. (2016). The influence of new technologies on the visual attention of CSIs performing a crime scene investigation. Journal of Forensic Sciences (61(1), 43-51. doi:10.1111/1556-4029.12904
  • Kloosterman, A.D., Mapes, A.A., Geradts, Z., Eijk, E. van, Koper, C., Berg, J. van den, Verhey, S., Steen, M. van der, Asten, A. van (2015) The interface between forensic science and technology: how technology could cause a paradigm shift in the role of forensic institutes in the criminal justice system. Philosophical Transactions B. DOI: 10.1098/rstb.2014.0264
  • Mapes, A.A., Kloosterman, A.D. & Poot, C.J. de (2015) DNA in the criminal justice system: The DNA success story in perspective. Journal of Forensic Sciences 60(4), 851-856. doi: 10.1111/1556-4029.12779
  • Mapes, A.A., Marion, V. van, Kloosterman, A.D. & Poot, C.J. de (2016) Knowledge on DNA success rates to optimize the DNA analysis process: From crime scene to laboratory. Journal of Forensic Sciences 61(4), 1055-1061, doi: 10.1111/1556-4029.13102
  • A. Mapes. DNA by the Numbers – Locations of useable DNA 0n 24,466 crime scene samples. Forensic Magazine. October 2015
  • Mapes, A.A. & Noordam, L.M. (2015) Mobiele DNA-technieken bij de forensische opsporing: het juridisch kader. Expertise en Recht (3), 88-95
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 4 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2012
Einddatum 31 dec 2016