Kenniscentrum Techniek

Mini symposium

Values, cost and benefits of climate adaptation

Op 23 november 2017 presenteerden Marco Carreira Silva (University of Copenhagen) en Laura Kleerekoper (Hogeschool van Amsterdam) de resultaten van hun onderzoek voor een volle zaal.

Wat zijn de kosten en baten van klimaatadaptief inrichten? Marco richtte zich hierbij op de meerwaarde van duurzame stedelijke afwateringssystemen (denk bijvoorbeeld aan wadi’s) en Laura vertelde ons over de baten van vergroenen.

Programma:
14:45 h Inloop
15:00 h Jeroen Kluck: Welkom
15:05 h Marco Carreira Silva: Sustainable urban drainage systems: added value design considerations
15:45 h Laura Kleerekoper: Benefits of a greener urban environment
16:30 h Discussion and conclusion
16:45 h Netwerkborrel

Voor wie: onderzoekers en ontwerpers van de openbare ruimte, zowel water, weg als groen.

Marco Carreira Silva
Marco Silva graduated in Telecommunication and Computer Engineering at the University Institute of Lisbon in 2008. After working and expanding his horizons in Tajikistan, Slovenia, Mozambique and Romania, he moved to Denmark. In 2015 Marco became a Master of Science in Techno-Anthropology awarded by the Aalborg University Copenhagen. To develop innovative technology with the application of anthropological methods was his main takeaway. In 2017, Marco complemented his academic background with a Master of Science in Climate Change at the University of Copenhagen. His interests are centered in sustainable drainage systems (SUDS) design and assessment. Marco takes an interdisciplinary approach when addressing research challenges.

LinkedIn

Laura Kleerekoper
Laura werkt sinds september 2015 bij de HvA aan het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. Zij onderzoekt de ruimtelijke implicaties van klimaatadaptatiemaatregelen in steden. Haar focus ligt op groene inrichting in relatie tot thermisch comfort en waterbestendigheid. Bestaande kennis vertalen naar de praktijk is een van haar doelstellingen binnen het project.
Voordat ze bij de HvA kwam, werkte Laura aan haar promotiestudie aan de TU Delft. In haar onderzoek Urban Climate Design heeft zij gerekend en getekend aan klimaatadaptatiemaatregelen op wijkniveau.

LinkedIn

Gepubliceerd door  Urban Technology 2 november 2022