Kenniscentrum Techniek

Thermal Walk

Een Thermal Walk maakt ervaren hitte inzichtelijk

Een Thermal Walk is een onderzoeksmethode om gemeten en ervaren hitte van een bepaald gebied in kaart te brengen en antwoord te krijgen op vragen zoals: Hoe hittebestendig is een bepaalde looproute in de stad, een winkelstraat, een woonwijk, een stationsgebied of een marktplein?

Achtergrond

Een Thermal Walk brengt in beeld welke inrichtingsvormen het heetst, het koelst, het aangenaamst en het meest onaangenaam zijn. Eén van de bepalende factoren daarbij is de gevoelstemperatuur. Ligt een locatie in de volle zon of juist in de schaduw? Waait het er? Is er sprake van verdampend water, bijvoorbeeld door een fontein of een grasveld? Naast luchttemperatuur en gevoelstemperatuur richt de Thermal Walk zich op de thermische beleving – dus hoe wordt een bepaalde locatie thermisch gezien ervaren. Deze psychologische factor is een belangrijke bij het hittebestendig inrichten van de buitenruimte.


Tijdens het WeMakeThe.City.Festival 2019 onderzocht de HvA de hittebestendigheid van de looproutes op het Marineterrein in Amsterdam (zie HvA-nieuwsbericht). In groepen van 10 deelnemers werden vier locaties op het microklimaat op het Marineterrein nader onderzocht. Onder de deelnemers aan de Thermal Walk waren beleidsadviseurs, ruimtelijk ontwerpers en klimaatexperts. Hieruit bleek dat de Thermal Walk ook een mooi instrument kan zijn om het onderwerp hitte met collega’s en gemeentebesturen te verkennen en de risicodialoog te starten. Daarnaast is een Thermal Walk een goed middel om ontwerpers van de buitenruimte te laten verkennen en ervaren wat de invloed van groen, water en ruimte zijn op de luchttemperatuur, de gevoelstemperatuur en de thermische beleving. Kortom, de Thermal Walk is een nuttig instrument die kan bijdragen aan het realiseren van hittebestendige buitenruimtes.


De methodiek

De Thermal Walk onderzoekt de invloed van stedelijke inrichting en bebouwing op de thermische beleving van voetgangers die zich verplaatsen van A naar B. Het is een systematische aanpak met als doel om de manier waarop mensen de stedelijke ruimte ervaren te onderzoeken en analyseren (Lenzholzer et al., 2016). De Thermal Walk is een afgeleide van de methode Sensewalking; vrij vertaald zintuigenwandeling. Sensewalking kan verschillende ervaringen in kaart brengen: geluid of geur bijvoorbeeld. De Thermal Walk helpt te begrijpen hoe verschillende factoren van invloed zijn op de ervaren temperatuur, dus of iemand het heet of koud heeft. De methodiek is grotendeels ontwikkeld door Vasilikou & Nikolopoulou, 2013 en Vasilikou & Nikolopoulou, 2015.


Tijdens een Thermal Walk bezoeken de deelnemers een aantal locaties waar de thermische beleving wordt onderzocht aan de hand van een vragenlijst (download de vragenlijst hier). Daarnaast worden meteorologische metingen uitgevoerd om de lucht- en gevoelstemperatuur in kaart te kunnen brengen. Metingen worden opgeslagen en/of direct genoteerd en ingetekend op de grafiek in de vragenlijst.

Meer informatie

Meer informatie over de Thermal Walk is te lezen in dit artikel dat recent verscheen in Stadswerk Magazine. Nog meer weten over de Thermal Walk of wilt u de wandeling inzetten als onderzoeksmethode naar ervaren warmte? Neem dan contact op met Lisette Klok (e.j.klok@hva.nl) of Anna Solcerova (a.solcerova@hva.nl).


Literatuur

Gepubliceerd door  Urban Technology 2 november 2022