Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

PhD research project Nihal Fawzi

Bioclock

Project

BioClock consortium betreft een interdisciplinair team van partners die samen onderzoek doen naar de werking van de biologisch klok. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het BioClock consortium stelt ook onderzoeksvragen op het gebied onderwijs, met name over hoe inzichten over de werking van de biologische klok kunnen worden aangewend voor zowel formeel als informele onderwijs.

Dit promotieproject onderzoekt hoe de didactiek van conceptueel modelleren kan worden ingezet voor onderwijs over de werking van de biologische klok in het voorgezet onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit project Denker en de interactieve applicatie DynaLearn .

Uit eerder onderzoek blijkt dat leren door conceptueel modelleren een effectieve didactiek kan zijn. Echter, de aanpak heeft een leercurve en vereist een zorgvuldige balans tussen zelfstandig werken en voldoende ondersteuning krijgen, met name bij leren over complexe systemen. In dit promotieproject wordt onderzocht welke ondersteuning leerlingen nodig hebben en hoe die ondersteuning in een hybride context, waarin docent en software ‘samenwerken’, het beste verzorgd kan worden. Welke ondersteuning kan de docent het beste geven? En welke ondersteuning kan beter worden geautomatiseerd? Het promotieonderzoek beoogt een aantal bruikbare lessenseries te ontwikkelen over de werking van de biologische klok die toegepast kunnen worden in het voorgezet onderwijs.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 apr 2022
Einddatum 31 mrt 2026