Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

BIOCLOCK

The circadian clock in modern society

Project

De gehele levende natuur, ook de mens, bezit een ‘aangeboren’ biologische klok. De afgelopen jaren is gebleken dat deze biologische klok verstoord raakt door de 24-uursmaatschappij. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van de mens, maar ook voor de algehele levende natuur, waardoor de biodiversiteit mogelijk nog verder in gevaar komt.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) een onderzoeksubsidie toegekend aan een interdisciplinair team van onderzoekers, clinici, gemeenten en andere maatschappelijke partners. Dit consortium werkt samen om een beter begrip te ontwikkelen van de biologische klok en de gezondheid van deze klok te herstellen. Doel is een toename van de menselijke gezondheid en van alle levende wezens op de planeet.

De rol van de Hogeschool van Amsterdam

Het ontwikkelen en doorgeven van kennis is een belangrijk onderdeel van het BioClock-consortium. Het Lectoraat Didactiek van de Bètavakken, ontwikkelt en onderzoekt een lespakket over de werking van de biologische klok voor het voorgezet onderwijs. Eén van de uitgangspunten is leren door conceptueel modelleren, evenals het waardevol aanwenden van onderwijsdata (ook wel Learning Analytics genoemd). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de didactiek ontwikkeld in project Denker en de interactieve applicatie DynaLearn .

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 jun 2021
Einddatum 31 mei 2027