Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Samenwerking

Het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad is een HvA-breed lectoraat. Dat betekent dat we samenwerken met medewerkers van alle faculteiten en diensten van de HvA. Daarnaast zoekt het lectoraat actief de verbinding met het toeleverend onderwijs (VO en MBO) en het HBO in de regio.

SAMENWERKEN AAN ONDERZOEK

Wij doen onderzoek in nauwe samenwerking met studenten, docenten en andere medewerkers van onderwijsinstellingen binnen en buiten de HvA. Studenten en docenten van de HvA worden bovendien actief in ons onderzoek betrokken en waar mogelijk ook door het lectoraat ondersteund bij het onderzoeken van de eigen onderwijspraktijk.

Kijk bij ‘Projecten’ om te zien met wie we momenteel samenwerken. Neem voor meer informatie of een voorstel tot samenwerking contact met ons op via lectoraatks@hva.nl.

  • Het lectoraat fungeert als kennisknooppunt voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, docenten, studenten en stafmedewerkers die zich bezighouden met kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Het lectoraat faciliteert de uitwisseling van kennis en praktijken langs verschillende kanalen:
  • Kringbijeenkomsten. Het lectoraat organiseert twee tot drie keer per jaar een thematische lectoraatskringbijeenkomst, waarin kennis uit wetenschap en praktijk gedeeld wordt. De nieuwste inzichten uit onderzoek en good practices van binnen en buiten de HvA worden gedeeld en besproken. Wil je op de hoogte gehouden worden van deze bijeenkomsten? Meld je dan aan voor de mailinglijst (tabblad contact).
  • Lab meetings. Het lectoraat faciliteert de uitwisseling van ideeën en praktijken onder docenten en andere medewerkers van de HvA door middel van kleinschalige lab meetings. In een lab meeting kan een docent van gedachten wisselen over een project, vraag, idee of dilemma met collega’s die zich met eenzelfde onderwerp bezighouden. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een lab meeting. Het lectoraat denkt mee en brengt de lab meeting onder de aandacht middels de mailinglijst. Heb je een idee voor een lab meeting? Mail ons dan op lectoraatks@hva.nl .
  • Informele lunchmeetings. Het lectoraat organiseert voor collega’s binnen de HvA maandelijks een inloopmoment, waarbij informeel van gedachten kan worden gewisseld. Er is geen agenda en alle geinteresseerden zijn welkom. Werk je bij de HvA en wil je op de hoogte worden gehouden van deze meetings? Meld je dan aan voor onze Teams-pagina (tabblad contact).
  • Online kennisdelen via Teams. Het lectoraat heeft een online platform voor kennisdeling ingericht in Teams. HvA-collega's kunnen zich aanmelden in het tabblad contact.

Het lectoraat zoekt de verbinding in de onderwijsketen door samenwerking met instellingen voor vo, mbo en hbo in de regio. Deze samenwerking wordt geborgd middels een programmaraad, waarin bestuurders vanuit onderwijs, gemeente en arbeidsmarkt uit de regio groot-Amsterdam zitting hebben.

Het lectoraat maakt bovendien deel uit van het samenwerkingsverband van de R5-hogescholen rondom grootstedelijke onderwijsvraagstukken.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 mei 2023