Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Webinars

Professionele ontwikkeling

In 2021 was Smart Education betrokken bij de organisatie van bijeenkomsten voor een breed publiek.

Track ICT & Education

Gosia Migut (Technische Universiteit Delft), Robert Schuwer (Hogeschool Fontys) en Bert Bredeweg (Hogeschool van Amsterdam) organiseerden op 10 februari 2021 de track ICT & Education als onderdeel van de ICT.OPEN 2021 conferentie. De bijeenkomst bestond uit een plenaire lezing en twee panelsessies met elk drie sprekers.

Learning Analytics in het hoger onderwijs

Samen met Amsterdam Data Science (ADS) organiseerde Smart Education op 21 april 2021 een webinar over de mogelijkheden van Learning Analytics in het hoger onderwijs. Bert Bredeweg (Hogeschool van Amsterdam) sprak over metacognitie en over hoe onderwijsdata kan worden aangewend voor motivatie. Bart Rienties (Open Universiteit, Engeland) sprak over de stand van zaken, kansen en uitdagingen rond het gebruik van Learning Analytics bij de Open Universiteit. De bijeenkomst is terug te kijken via ADS YouTube (in het Engels).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Learning Analytics in het hoger onderwijs

AI in het onderwijs

Juni 2021 was de maand van AI in het onderwijs, georganiseerd door de special interest group AI in education, het Versnellingsplan en de werkgroep onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie. Een groot aantal van de georganiseerde events is terug te zien via deze SURF website. Vanuit Smart Education verzorgde Anders Bouwer op 11 juni een online ontwerpsessie over de vraag “Hoe kunnen verschillende technieken en toepassingen van AI in het onderwijs inzichtelijk worden gemaakt?”.

Blended Learning

In samenwerking met het programma Blended Learning van de Hogeschool van Amsterdam en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding organiseerden Izaak Dekker en Jan-Willem Doornenbal vanuit Smart Education op 25 november 2021 een symposium over wat wetenschappelijk bekend is over Blended Learning. De bijeenkomst is terug te kijken via YouTube.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Terugkijken Blended Learning

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 19 september 2023