Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Thema's

Het Smart Education Lab herbergt diverse projecten waarin de potentie van verschillende technieken uit de Kunstmatige Intelligentie worden onderzocht, op basis van vragen uit, en met toepassingen in de eigen onderwijspraktijk en in die van onze partners. In sommige projecten worden nieuwe tools ontwikkeld, in andere projecten worden de mogelijkheden van extern ontwikkelde tools onderzocht.

Interactieve Kennisrepresentaties

Leerlingen of studenten interacteren met digitale media, zoals diagrammen. De software heeft kennis over de informatie die wordt afgebeeld en kan op grond daarvan nuttige feedback geven in respons op acties van de gebruiker. Deze aanpak wordt in samenwerking met scholen uitgewerkt in projecten zoals Denker (voortgezet onderwijs) en Minds-On (primair onderwijs).

Game-Based Learning

Inzichten uit het ontwerp en gebruik van digitale games en andere vormen van spel worden ingezet in dienst van het onderwijs, bijvoorbeeld om rijkere leerervaringen te creëren, of ter motivatie van het uitvoeren van taken die een belangrijke rol spelen in het leerproces. In het Erasmus+ project GAMMA werken wij samen met Europese partners aan materialen voor docenten om games doelmatig in te zetten in het wiskundeonderwijs.

Computational Thinking

Algoritmisch denken betreft (volgens curriculum.nu): “het oplossen van problemen, het ontwerpen van systemen en het begrijpen van menselijk gedrag, gebruikmakend van concepten en werkwijzen uit de informatica”. Binnen het Computational Thinking project ontwikkelt en onderzoekt een groep docentonderzoekers uit verschillende opleidingen een vakoverstijgende leerlijn.

Learning Analytics

Data verzamelen, analyseren en rapporteren met als doel het begrijpen en verbeteren van leren en de omgevingen waarin het plaatsvindt, is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. In het project Bewijsgestuurd Cursusontwerp onderzoeken we hoe het ontwerp van onderwijs zo kan worden ingericht dat het studiegedrag en studiesucces maximaal faciliteert.

Onderbouwde resultaten

Smart Education is een onderzoeksprogramma. Projecten genereren wetenschappelijk onderbouwde resultaten en inzichten over de werking en effectiviteit van relevante didactiek en techniek. Op deze wijze bouwt de Faculteit Onderwijs en Opvoeding aan kennis en expertise door te leren van de eigen onderzoeksactiviteiten en van de ons omringende onderwijspraktijk.

Technieken in Smart Education
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 februari 2024