Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Visie

De Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bouwt met Smart Education aan expertise, ervaring en professionele ontwikkeling op het gebied van Kunstmatige Intelligentie in het onderwijs.

Het programma ambieert dat de faculteit een actieve, leidende bijdrage krijgt in de ontwikkeling en inbedding van onderscheidende, evidence-informed, digitale onderwijsgereedschappen (EdTech) voor het werkveld en het eigen hoger onderwijs.

Onderzoek & innovatie van EdTech

Onderzoek naar onderwijsinnovatie met ICT, in het bijzonder Kunstmatige Intelligentie, die enerzijds het leren voor de lerende effectiever maakt en anderzijds de belasting voor de docent vermindert, waarbij zo veel mogelijk wordt uitgegaan van vraagstukken rond Urban Education en vakdidactische thema’s.

  • Ontwikkelen van (didactische) onderwijsinnovaties
    • Waarbij het gebruik van ICT essentieel is en een meerwaarde introduceert.
  • Nieuwe EdTech ontwikkelen
    • Software ontwikkelen, onderzoeken en toepassen en het gebruik van potentieel waardevolle software van externe partijen evalueren.

Opleiden van digitaal-bekwame docenten

Opleidingen van FOO leveren aan het werkveld docenten die zich onderscheiden met hun kennis en vaardigheden van digitale didactiek en middelen (EdTech) alsmede onderwijsinnovatie met Kunstmatige Intelligentie.

  • Onderwijsprogramma: Activiteiten en projecten voor de professionele ontwikkeling en digitaal-bekwaam opleiden. Elke opleiding heeft in het curriculum een leerlijn digitale geletterdheid waarbij studenten kennis maken met actuele inzichten en technieken met betrekking tot leren en lesgeven met ICT, i.h.b. Kunstmatige Intelligentie.

Expertise in onderwijsinnovatie met Kunstmatige Intelligentie

FOO ambieert zich te ontwikkelen tot dé kennispartner voor onderwijsinnovatie met Kunstmatige Intelligentie voor het werkveld in metropool-regio Amsterdam.

Hoe pakken we dit aan?

We werken vraaggestuurd, aansluitend bij behoeften in het werkveld.

We ontwikkelen stapsgewijs, zowel voor onderzoek als onderwijs, van klein naar groot, met eerst een beperkt aantal projecten en initiatieven, en van daaruit kennis verspreiden en opschalen.

We willen onze missie over een periode van 5 jaar over de volle breedte realiseren en hanteren daarbij een onderzoeksopzet met kwaliteitseisen, resulterend in publicaties.

Hoe verder?

Het Smart Education programma gaat verder op de ingeslagen weg, waarbij meer focus is aangebracht op specifieke resultaatgebieden en het gebruik van technieken uit de Kunstmatige Intelligentie. De meerjarige projecten en ondersteunende netwerken maken dit mede mogelijk.

Waar succesvolle toepassingen worden gerealiseerd, zal worden gewerkt aan opschaling. Waar belangrijke lessen worden geleerd, zullen die worden gedeeld en waar mogelijk ook gepubliceerd.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 februari 2022