Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Projecten

6 Resultaten

De projecten waar het lectoraat Civic Interaction Design in deelneemt of penvoerder van is, ziet u hieronder.