Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Samenwerking

Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad is een HvA-breed lectoraat. Dat betekent dat er wordt samengewerkt met medewerkers van alle faculteiten en diensten van de HvA. Daarnaast zoekt het lectoraat actief de verbinding met het toeleverend onderwijs (VO en MBO) en het HBO in de regio.

Samenwerken aan onderzoek

Het lectoraat doet onderzoek in nauwe samenwerking met studenten, docenten en andere medewerkers van onderwijsinstellingen, binnen en buiten de HvA. Studenten en docenten van de HvA zijn bovendien niet alleen waardevolle informanten in empirisch onderzoek, maar worden waar mogelijk ook ondersteund door het lectoraat bij het onderzoeken van de eigen onderwijspraktijk.

Het lectoraat fungeert als kennisknooppunt voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, docenten, studenten en stafmedewerkers die zich bezighouden met kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Het lectoraat faciliteert het uitwisselen van onderzoek en praktijken langs verschillende kanalen:

  • Lunchbijeenkomsten. Het lectoraat organiseert drie tot vier keer per jaar een thematische lunchbijeenkomst, waarin kennis uit wetenschap en praktijk gedeeld wordt. De nieuwste inzichten uit onderzoek en good practices van binnen en buiten de HvA worden gedeeld en besproken. Werk je bij de HvA en wil je op de hoogte gehouden worden van deze bijeenkomsten? Meld je dan aan voor de mailinglijst. Op Yammer (zie hieronder) vind je de slides van eerdere bijeenkomsten.
  • Lab meetings. Het lectoraat faciliteert de uitwisseling van ideeën en praktijken onder docenten en andere medewerkers door middel van kleinschaliger lab meetings. In een lab meeting kan een docent van gedachten wisselen over een project, vraag, idee of dilemma met collega’s die zich met eenzelfde onderwerp bezighouden. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een lab meeting. Het lectoraat denkt mee en brengt de lab meeting onder de aandacht middels de mailinglijst.
  • Online kennisdelen via Teams. Het lectoraat heeft een online platform voor kennisdeling ingericht in Teams. HvA-collega's kunnen zich aanmelden door op deze link te klikken.

Het lectoraat zoekt de verbinding in de onderwijsketen door samenwerking met instellingen voor vo, mbo en hbo in de regio. Deze samenwerking wordt geborgd middels een programmaraad, waarin bestuurders vanuit onderwijs, gemeente en arbeidsmarkt uit de regio groot-Amsterdam zitting hebben.

Het lectoraat maakt daarnaast deel uit van het samenwerkingsverband van de G6-hogescholen rondom grootstedelijke onderwijsvraagstukken.

Gepubliceerd door  Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen 22 september 2020