Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Publicaties

Alle publicaties van het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad staan hieronder vermeld. Tot eind 2018 stond dit lectoraat bekend onder de naam Lectoraat Beroepsonderwijs.

Diepen, M. van, Middelkoop, D. van, Bay, N. (2020). Mbo-studenten kunnen een onderzoekende houding aanleren. In: Vaktijdschrift Profiel, 9, 16-19.

Diepen, van, M. (2020). Elk lob-gesprek is er 1. Wat nemen alumni mee uit de Leergang Loopbaancoaching naar hun dagelijkse onderwijspraktijk?. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam. (samenvatting)

Veraa, F. (2020). Samenvatting. Een vliegende start op het HBO. Eerste ervaringen en opbrengsten van HvA Tune In 2019, een zomerbrugprogramma voor eerstegeneratiestudenten. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Veraa, F. (2020). Een vliegende start op het HBO. Eerste ervaringen en opbrengsten van HvA Tune In 2019, een zomerbrugprogramma voor eerstegeneratiestudenten. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Elffers, L. (2020). Onderwijs als grote ongelijkmaker. Idee, april, 19-25.

Diepen, M. van, & Eerd, B. van. (2019). Wie dit begrijpt is gek. Kansrijke schoolloopbanen door passend mondeling taalaanbod. Digitaal magazine. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Diepen, M. van, Eerd, B. van, & Boendermaker, C. (2019). Mondelinge taal in colleges als mogelijk obstakel voor studiesucces in het hbo . Bundel 33ste HSN-conferentie, 87-93.

Diepen, M. van (2019). Vertel mij wel/ niet hoe het moet. Onderzoekend werken aan studiesucces op de HvA. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad.

Elffers, L. (2019). Het is het stelsel, stupid! Grenzen aan de houdbaarheid van ons selectieve onderwijsstelsel . S&D, 76, 38-46.

Diepen, M. van & Snoek, M. (2019). Evaluatie doorstroomprogramma’s mbo-pabo Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Amsterdam: Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding HvA.

Elffers, L., Fukkink, R. & Oostdam, R. (2019). De ontwikkeling van leerlingen naar eigen aard en aanleg: Van Kohnstamms personalisme naar de huidige roep om meer maatwerk in het onderwijs. Pedagogische Studien, 95, 341-352.

Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hoger onderwijs: het belang van een ketenbenadering. In: Glastra, F., & van Middelkoop, D. (Eds.) (2018). Studiesucces in het hoger onderwijs: van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

Vervoort, M., Diepen, M. van & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois". Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Elffers, L., Diepen, M. van, Veraa, F. & Vervoort, M. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Diepen, M. van (2018). Maatwerk? Met mate! Onderzoek naar flexibilisering van deeltijdopleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Elffers, L. & Vervoort, M. (2018). Op weg naar het HBO. Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In: Glastra, F. & Middelkoop, van, D. (eds.). Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

Vervoort, M. & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 36 (1).

Broek, A. van den, Elffers, L., Braam, C. & Warps, J. (2017). Studentlab doorstroom mbo-hbo. Nijmegen/Amsterdam: ResearchNed / HvA/ Kennisland.

Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom. In: Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (red.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 35 (1).

Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. In Fukkink, R. & Oostdam, R. (eds.). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.

Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenadering. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. (lectorale rede).

Gepubliceerd door  Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen 28 januari 2021