Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Publicaties

Alle publicaties van het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad staan hieronder vermeld. Tot eind 2018 stond dit lectoraat bekend onder de naam Lectoraat Beroepsonderwijs. Onderaan de lijst staan publicaties van contextspecifieke evaluaties.

Diepen, M. van, Eerd, B. van, & Kwakman, M. (2024). Wie dit begrijpt is gek. Kansrijke schoolloopbanen door passend mondeling taalaanbod. Handreiking versie 2024. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Diepen, M. van., Wiersema, D. & Ebbinge, J. (2023). We hebben weinig tijd, dus laten we vertragen… Onderzoek naar interventies in het vo, mbo en hbo om loopbaanbegeleiding meer van iedereen te maken. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Wiersema, D. & Diepen, M. van. (2023). Struikelen over studentbegeleiding. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Vosbergen, J. & Wiersema, D. (2023). Studentenwelzijn op de kaart. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Diepen, M. van, Eerd, B. van, & Kwakman, M. (2022). Het is een standaardmodus in mijn achterhoofd nu’. Bewustwording bij hbo-docenten van hun mondelinge academische taalaanbod. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad en Dienst Studentzaken, Hogeschool van Amsterdam.

Elffers, L. (2022). Onderwijs maakt het verschil . Kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Zutphen: Walburgpers.

Agricola, B. & Elffers, L. (2021). Herkennen wij elkaar? Perspectieven en ervaringen van biculturele docenten in het hbo over hun rol en meerwaarde voor studenten. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Wiersema, D. & Diepen, M. van. (2021). Mag het wat ongemakkelijker? Evaluatie van het symposium ‘Inclusie Hands On’ op de Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Diepen, M. van, & Elffers, L. (2021). Meten van studentbetrokkenheid in het hbo. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Agricola, B., Diepen, M. van, & Lansink, L. (2021). Verbinding Missen. Actuele vraagstukken over kansrijke leer- en ontwikkelroutes in de grote stad. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Diepen, M. van, & Lansink, L. (2021). Van aansluiten naar ophalen. Onderzoek naar aansluitingsprojecten op de Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Diepen, M. van, Middelkoop, D. van, & Bay, N. (2020). Mbo-studenten kunnen een onderzoekende houding aanleren. In: Vaktijdschrift Profiel, 9, 16-19.

Diepen, M. van. (2020). Elk lob-gesprek is er 1. Wat nemen alumni mee uit de Leergang Loopbaancoaching naar hun dagelijkse onderwijspraktijk?. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam. (samenvatting)

Veraa, F. (2020). Samenvatting. Een vliegende start op het HBO. Eerste ervaringen en opbrengsten van HvA Tune In 2019, een zomerbrugprogramma voor eerstegeneratiestudenten. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Veraa, F. (2020). Een vliegende start op het HBO. Eerste ervaringen en opbrengsten van HvA Tune In 2019, een zomerbrugprogramma voor eerstegeneratiestudenten. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Veraa, F. (2020). Infographic HvA Tune In. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Elffers, L. (2020). Onderwijs als grote ongelijkmaker. Idee, april, 19-25.

Diepen, M. van, & Eerd, B. van. (2019). Wie dit begrijpt is gek. Kansrijke schoolloopbanen door passend mondeling taalaanbod. Handreiking. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. (deze versie is niet meer te zien, de herziene versie waarin ook het vervolgonderzoek is verwerkt is gepubliceerd in 2024)

Diepen, M. van, Eerd, B. van, & Boendermaker, C. (2019). Mondelinge taal in colleges als mogelijk obstakel voor studiesucces in het hbo . Bundel 33ste HSN-conferentie, 87-93.

Diepen, M. van (2019). Vertel mij wel/ niet hoe het moet. Onderzoekend werken aan studiesucces op de HvA. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad.

Elffers, L. (2019). Het is het stelsel, stupid! Grenzen aan de houdbaarheid van ons selectieve onderwijsstelsel . S&D, 76, 38-46.

Diepen, M. van & Snoek, M. (2019). Evaluatie doorstroomprogramma’s mbo-pabo Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Amsterdam: Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding HvA.

Elffers, L., Fukkink, R. & Oostdam, R. (2019). De ontwikkeling van leerlingen naar eigen aard en aanleg: Van Kohnstamms personalisme naar de huidige roep om meer maatwerk in het onderwijs. Pedagogische Studien, 95, 341-352.

Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hoger onderwijs: het belang van een ketenbenadering. In: Glastra, F., & van Middelkoop, D. (Eds.) (2018). Studiesucces in het hoger onderwijs: van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

Vervoort, M., Diepen, M. van & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois". Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Elffers, L., Diepen, M. van, Veraa, F. & Vervoort, M. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Diepen, M. van (2018). Maatwerk? Met mate! Onderzoek naar flexibilisering van deeltijdopleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Elffers, L. & Vervoort, M. (2018). Op weg naar het HBO. Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In: Glastra, F. & Middelkoop, van, D. (eds.). Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

Vervoort, M. & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 36 (1).

Broek, A. van den, Elffers, L., Braam, C. & Warps, J. (2017). Studentlab doorstroom mbo-hbo. Nijmegen/Amsterdam: ResearchNed / HvA/ Kennisland.

Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom. In: Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (red.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 35 (1).

Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. In Fukkink, R. & Oostdam, R. (eds.). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.

Lectoraat Beroepsonderwijs (2016). Eregalerij Stapelaars. Ervaringen met en tips voor het succesvol stapelen van opleidingen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenadering. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. (lectorale rede).

Contextspecifieke evaluaties

Voorhans, J. De Coninck, L. & Akce-Day, S. (2022). Tools die ik nodig heb. Verslag focusgroep Diversiteit en Inclusie in het curriculum aan de FOO. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Diepen, M. van, Rompen, N., & Smeele, N. (2022). Onze colleges worden steeds Knapper. Onderzoek naar de knelpunten en successen van een interne KNAP-training op twee colleges van het ROC van Amsterdam. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Diepen, M. van, & Sikkema, P. (2022). Weten waar je aan kan werken'. Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe slb-lijn bij de Faculteit Business & Economie op de Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam: Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen 18 maart 2024