Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Het 'Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad' van de HvA onderzoekt schoolloopbanen in en op weg naar het hbo.

Over het lectoraat

Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt schoolloopbanen in en op weg naar het hbo, ter ondersteuning van de ontwikkeling van praktijken die deze schoolloopbanen kunnen bevorderen. Het Lectoraat is sinds 2015 ingesteld als een HvA-breed lectoraat, de eerste jaren onder de naam 'Lectoraat Beroepsonderwijs'. In samenwerking met de verschillende faculteiten en opleidingen van de HvA én in samenwerking met het toeleverend onderwijs (VO en MBO) tracht het Lectoraat door middel van praktijkgericht onderwijsonderzoek bij te dragen aan het faciliteren van kansrijke schoolloopbanen van hbo-studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden.

Het Lectoraat werkt sinds 2015 aan de ontwikkeling van kennis en praktijken om een succesvol verloop van schoolloopbanen van studenten in en op weg naar het hbo te bevorderen. De komende jaren zullen wij ons overwegend inzetten voor onderzoek naar het verloop van schoolloopbanen in het hbo. Hierbij zal het afstandsleren ten tijde van corona een plaats krijgen. We onderzoeken hoe de inrichting van het onderwijs en studentbegeleiding een rol spelen in studentsucces en studentbinding. We hebben hierbij aandacht voor studenten met verschillende onderwijsachtergronden (mbo, havo, vwo) en thuisachtergronden (o.m. verschillende culturele achtergronden en eerstegeneratie-studenten). We brengen kansen en belemmeringen in kaart die deze verschillende studentgroepen op hun pad tegenkomen, en we onderzoeken welke inrichting van onderwijs en begeleiding studenten kan helpen om zich optimaal te ontplooien in het hbo.

Het lectoraat legt de nadruk op samenwerking in de onderwijsketen waarvan de verschillende onderwijssectoren deel uitmaken. Het hbo wordt bezien en onderzocht als een schakel in deze keten, die volgt op de schakels van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens de ketenbenadering is de vormgeving van de gehele onderwijsketen van invloed op het verloop van schoolloopbanen in het hbo, waarmee dit verloop niet los van deze vormgeving gezien moet worden.

De ervaringen van studenten, met name hun perspectief op de vraag wat studenten nodig hebben om hun weg te vinden in het hbo, vormen telkens het vertrekpunt in het lectoraatsonderzoek. Studenten zijn niet alleen een belangrijke bron van informatie in onderzoeksprojecten. Hun ervaringen vormen een essentiële toetssteen bij het nadenken over de optimale inrichting van onderwijsprocessen, voor individuele opleidingen (micro-niveau) voor instellingen (meso-niveau), en voor de inrichting van de gehele onderwijsketen op het niveau van het onderwijsstelsel en het onderwijsbeleid (macro-niveau).

Het lectoraat wordt sinds september 2015 bekleed door dr. Louise Elffers. Kijk hier voor alle medewerkers van het lectoraat

Louise hield in september 2016 haar lectorale rede, getiteld Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo – een ketenbenadering

Gepubliceerd door  Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen 29 september 2020