Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Het 'Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad' van de HvA onderzoekt schoolloopbanen in en op weg naar het hbo.

Over het lectoraat

Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Ons doel is daarbij om de ontwikkeling van praktijken die deze schoolloopbanen kunnen ondersteunen te bevorderen. Het Lectoraat is sinds 2015 ingesteld als een HvA-breed lectoraat, de eerste jaren onder de naam 'Lectoraat Beroepsonderwijs'. Wij werken samen met de verschillende faculteiten en opleidingen van de HvA én met het toeleverend onderwijs (VO en MBO). Zo proberen wij met praktijkgericht onderwijsonderzoek bij te dragen aan kansrijke schoolloopbanen van hbo-studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden.

Het Lectoraat werkt aan de ontwikkeling van kennis en praktijken om een succesvol verloop van schoolloopbanen van studenten in en op weg naar het hbo te ondersteunen. We onderzoeken hoe de inrichting van het onderwijs en studentbegeleiding een rol spelen in studentbetrokkenheid en studievoortgang. Daarbij brengen we in kaart wat er nodig is om inclusie en aansluiting te bevorderen. We brengen kansen en belemmeringen in kaart die verschillende groepen studenten op hun pad tegenkomen, en we onderzoeken welke inrichting van onderwijs en begeleiding studenten kan helpen om zich optimaal te ontplooien.

Het lectoraat legt de nadruk op samenwerking in de onderwijsketen waarvan de verschillende onderwijssectoren deel uitmaken. Het hbo is een schakel in deze keten, die verbonden is met de schakels van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens de ketenbenadering is de vormgeving van de gehele onderwijsketen van invloed op het verloop van schoolloopbanen in het hbo.

De ervaringen en perspectieven van studenten vormen het vertrekpunt in het lectoraatsonderzoek, met name voor de vraag wat nodig is om je weg te vinden naar en in het hbo. Maar studenten zijn niet alleen een belangrijke informatiebron. Hun beleving en ideeën zijn ook een essentiële toetssteen in ons denken over de optimale inrichting van onderwijsprocessen in individuele opleidingen (micro-niveau) en instellingen (meso-niveau), en van de gehele onderwijsketen (macro-niveau). Hierbij zijn in onze onderzoeksprojecten de ervaringen en perspectieven van docenten, als kernfiguren in de interactie met studenten, van centraal belang.

Kijk hier voor alle medewerkers van het lectoraat

Gepubliceerd door  Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen 14 februari 2023