Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Toegankelijkheid van het hbo

Online tool om de toegankelijkheid van het hbo te verbeteren

Project

Met het beslismodel Toegankelijkheid van het hbo kunnen docenten en beleidsmakers stapsgewijs bepalen hoe ze de toegankelijkheid van het hbo kunnen verbeteren. De tool is gebaseerd op het rapport Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk.

Beslismodel toegankelijkheid hbo

Waarom de tool Toegankelijkheid?

Het waarborgen van de toegankelijkheid van het hbo is een breed gedragen doel in het hbo. Maar op de vraag hoe dit in de praktijk moet gebeuren, bestaat geen eenduidig antwoord. Want wanneer vinden we het terecht om bepaalde eisen te stellen of drempels op te werpen, en wanneer vinden we zulke obstakels een onterechte inperking van de toegankelijkheid van het hbo?

In 2018 publiceerde het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen het rapport Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk (PDF), waarin het complexe vraagstuk stap voor stap wordt geanalyseerd. Die analyse resulteerde in een stappenplan met beslismodel, die onderwijsprofessionals helpt om na te denken over manieren om de toegankelijkheid van het hbo te verbeteren. Op verzoek van de gebruikers van dit model ontwikkelde het lectoraat in samenwerking met The Online Scientist een interactieve online versie van het beslismodel.

Wat kun je met de tool Toegankelijkheid?

Aan de hand van het beslismodel verken je in drie stappen de invloed van obstakels op de toegankelijkheid van het hbo voor studenten, en bepaal je hoe je de toegankelijkheid zou kunnen verbeteren.

  1. In de eerste stap van het beslismodel verken je welke obstakels van invloed kunnen zijn op de toegankelijkheid van het hbo voor bepaalde groepen studenten.
  2. In de tweede stap wordt de legitimiteit van deze obstakels getoetst.
  3. In de derde stap wordt aan de hand van een beslisboom bepaald welke actie nodig is om de toegankelijkheid van het hbo te verbeteren.

Het beslismodel is geen invulmodel dat je vertelt wat er moet gebeuren. Het model helpt gebruikers om dat zelf te bepalen aan de hand van een stapsgewijze analyse. Wanneer je de tool doorloopt kunnen er dilemma's en verschillen van inzicht naar boven komen. Het model helpt door gericht enkele afwegingen voor te leggen die nuttig of noodzakelijk zijn om tot een keuze te kunnen komen.

Wat biedt gebruik van de tool Toegankelijkheid?

Door de tool te doorlopen krijgen gebruikers meer inzicht in de afwegingen, mogelijkheden en dilemma’s die een rol spelen bij het verbeteren van de toegankelijkheid van het hbo. De tool helpt om ideeën, ervaringen en verschillen van inzicht in dialoog met elkaar te verkennen. Het doorlopen van de tool mondt uit in een handzaam overzicht van de geïdentificeerde obstakels, het bijbehorende actieplan, afspraken over taakverdeling én een eigen toelichting op de overwegingen en eventuele dilemma’s die bij het doorlopen van de tool naar boven kwamen.

Gepubliceerd door  Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen 19 september 2019

Project Info

Project toegankelijkheid hbo
Startdatum 19 sep 2019