Hogeschool van Amsterdam

Monitoring

4 Resultaten

Het strategisch programma OiO monitort zowel binnen als buiten de HvA ontwikkelingen op het gebied van de integratie van onderzoek en onderwijs.

De monitoringsonderzoeken geven een beeld in hoeverre en op welke manieren de HvA erin slaagt haar doelen betreffende het integreren van onderzoek en onderwijs te realiseren. Daarmee geeft de monitoring handvatten om zowel binnen als buiten de HvA de integratie van onderwijs en onderzoek verder en verder vorm te geven.

Projecten: