Onderwijs en Opvoeding

HvA Onderwijs en Opvoeding wil het beste uit leerlingen en kinderen halen. Hoe leer je hun de wereld te begrijpen en te zorgen voor het juiste klimaat voor hun ontwikkeling? Hoe draag je kennis en vaardigheden over zodat jonge mensen straks kunnen bouwen aan de wereld van morgen?

Startbekwaam en stadsbekwaam

Van leraren en pedagogen in de stad wordt veel verwacht. Zij krijgen te maken met een zeer diverse populatie aan leerlingen, kinderen en ouders. Zij zullen steeds meer gaan samenwerken met andere professionals en met instellingen in de omgeving van het kind en op de school. Dat betekent dat zij startbekwaam en 'stadsbekwaam' moeten zijn.

Bij de HvA worden studenten die een opleiding volgen op het gebied van Onderwijs en Opvoeding opgeleid in een inspirerende leeromgeving met de volgende uitgangspunten:

  • Leren in de beroepspraktijk van Amsterdam en omgeving staat centraal
  • Contact tussen docent en student wordt gestimuleerd
  • Samenwerking tussen studenten wordt gestimuleerd
  • Er worden actieve leervormen gebruikt
  • Er wordt regelmatig voor feedback gezorgd
  • Verschillende talenten en manieren van leren worden gerespecteerd
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 november 2021