Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Zij-instroom in Beroep (ZiB) - Leraar Montessori Basisonderwijs - Scholingstraject

Het traject bestaat uit een opleidingsdeel en werken en leren in de praktijk. Je krijgt gedurende het gehele traject begeleiding. Aan het einde volgt een beoordeling door middel van een assessment.

Op donderdag volg je met andere zij-instromers het studieprogramma. Daarnaast volg je - gedurende een deel van het opleidingstraject - één keer per twee weken op woensdagmiddag lessen. We werken allereerst aan een stevig pedagogisch-didactisch fundament waarin de basis van het lesgeven centraal staat: je leert hoe je voor een groep moet staan en hoe je didactisch gezien een goede les moet geven. In een aantal modules gaan we specifiek in op het gedachtegoed van Maria Montessori en de vertaling naar de praktijk van het montessoribasisonderwijs.

In het studieprogramma komen uiteraard alle (school)vakken die in het primair onderwijs worden aangeboden aan de orde. Ook in deze vakmodules nodigen we je uit om samen met ons de vertaalslag te maken naar je eigen praktijksituatie.

Vertaling naar praktijk montessori basisonderwijs

De modules zijn zó opgezet dat je het geleerde ook direct kunt toepassen in jouw groep of op jouw school. Voor de route montessori basisonderwijs werken we intensief samen met praktijkbegeleiders; montessori-experts die inhoudelijk op de hoogte zijn van het studieprogramma. Zij stemmen met de docenten van de opleiding af en denken actief met je mee op welke wijze je de opdrachten in jouw groep kunt uitvoeren. De focus ligt op jouw functioneren in de praktijk en op jouw ontwikkeling tot leerkracht.

Waarom kiezen voor de route montessori-basisonderwijs?

  • Je wilt graag werk doen dat écht betekenis heeft.
  • In Amsterdam is een groot tekort aan leerkrachten, de kinderen in Amsterdam hebben jou nodig!
  • Je wordt begeleid door vakinhoudelijke experts met ruime ervaring in het montessori-basisonderwijs.
  • Je volgt een route op maat met een eigen scholingsplan.
  • De vertaling naar jouw werkpraktijk staat steeds centraal, zo kun je wat je leert de volgende dag direct toepassen.
Download de flyer voor Zij-instroom in Beroep (ZiB) - Leraar montessori basisonderwijs - Scholingstraject

Wat levert het je op?

Je ontvangt na afronding van het ZIB-traject montessori basisonderwijs je getuigschrift om les te mogen geven in het basisonderwijs plus het diploma ‘montessori leraar basisbekwaam’.