Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingsvoorwaarden

Om aan deze cursus deel te nemen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Je kunt hier bekijken of je aan alle voorwaarden en instroomeisen voldoet.

Je geeft onbevoegd les op het mbo en bent (deels) aantoonbaar pedagogisch, didactisch en professioneel startbekwaam. Er zijn nog enkele onderwerpen waar je je in wil bekwamen zoals bv. leertheorieën, het puberbrein en werkplekleren. Met het PDG – traject voor ervaren docenten kan je binnen één jaar je bewijs van bekwaamheid halen door samen en individueel aan je professionele, pedagogische en didactische ontwikkeling te werken. 

Voor het PDG - traject voor ervaren docenten gelden de volgende instroomeisen:

  • aantoonbare pedagogische en didactische scholing op hbo-niveau (bijv. PABO, Basis Didactische Bekwaamheid voor het hbo, opleidingskunde, ALO, andere pedagogisch didactische scholing);
  • aantoonbare ervaring in het lesgeven aan en begeleiden van groepen.

In combinatie met instroomeisen voor het reguliere traject:

  • een door de eigen werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring;
  • een kopie van een hbo bachelordiploma/wo-getuigschrift of hbo werk- en denkniveau blijkend uit een capaciteitentest bij een gecertificeerd psychologisch testbureau;
  • aantoonbare werkervaring van tenminste drie jaar in een functie in het vakgebied waarin je als zij-instromer lessen gaat verzorgen.

Voorwaarde voor deelname aan het PDG-traject is dat je als zij-instromer werkzaam bent op basis van een arbeids- of stageovereenkomst met een omvang van tenminste 0,4 fte. Je verzorgt gedurende het PDG-traject tenminste 8 lessen per week en bent voor het PDG – traject, ongeacht de aanstellingsvorm, één vaste dag per week vrij geroosterd.

Tijdens een intakegesprek wordt definitief bepaald of starten in dit traject inderdaad haalbaar is.