Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Aanmelden

Wil je je graag aanmelden voor deze cursus PDG voor ervaren docenten? Dat kan! Hier vind je wat je aanmeldprocedure inhoudt en welke stappen je moet nemen.

Wat moet je doen

Je kunt je inschrijven via ons aanmeldsysteem. Daarvoor moet je eenmalig een account aanmaken. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Pas na schriftelijke bevestiging van het Administratief Coördinatieteam Leven Lang Ontwikkelen is de inschrijving definitief. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt de HvA zich het recht voor de cursus te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden dan gerestitueerd.

In de aanmeldingsprocedure moet je de volgende gegevens en documenten aanleveren. Zet deze klaar voordat je aan de procedure begint.

 • Een scan van een paspoort of ID. Met de KopieID-app van de Rijksoverheid kun je dit veilig doen.
 • Factuurgegevens: naam werkgever, naam contactpersoon en evt. factuur e-mailadres
 • Een Curriculum Vitae
 • Een scan van je hbo- of wo-diploma
 • Een door het ROC afgegeven geschiktheidsverklaring. Dit kan ook na je aanmelding nog worden gemaild.
 • Een fte-verklaring van de direct leidinggevende waaruit blijkt dat je voor 0,4 fte aan docenttaken verricht gedurende de looptijd van de opleiding, waarvan je minstens 8 uur per week lessen verzorgt. Dit kan ook na je aanmelding nog worden gemaild.

Ook als je niet beschikt over een hbo/wo-diploma kan er een mogelijkheid zijn om de PDG-opleiding te volgen. Je levert t.b.v. een intakegesprek de volgende documenten aan:

 • Een bewijs van hbo werk- en denkniveau, aangetoond met een capaciteitentest die is afgenomen door een gecertificeerd psychologisch testbureau en waarbij minimaal  “gemiddeld” is gescoord op de deelvaardigheid “Verbaal”;
 • Deze test mag niet langer dan 1,5 jaar geleden afgenomen zijn;
 • Een verklaring van de mbo-instelling dat je beschikt over tenminste drie jaar relevante werkervaring in het vak waarin lessen worden verzorgd;
 • Een door de mbo-instelling gewaarmerkt cv;
 • De ingevulde geschiktheidsverklaring van de mbo-instelling.

Op basis hiervan bepaalt de HvA of je toelaatbaar bent tot de PDG-opleiding. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek.

Aanmelden voor januari 2024