Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Cursusprogramma

De module Legal Process Management bestaat uit de onderdelen Legal Service Design en Legal Data Analyse.

Legal Service Design

Om optimaal gebruik te maken van beschikbare menskracht en middelen moeten juridische organisaties (of juridische afdelingen) hun activiteiten zo efficiënt mogelijk inrichten. Legal Service Design legt de nadruk op de waarde die activiteiten en processen uiteindelijk hebben voor (interne of externe) klanten of afnemers en de manier waarop activiteiten tussen afdelingen en professionals worden afgestemd.

Legal Service Design vertrekt daarbij altijd vanuit de eindgebruiker, de betrokken professionals en de strategie van de organisatie. Wat willen de eindgebruikers en wat hebben de betrokken professionals nodig om hun bijdrage aan het eindproduct zo goed, snel en effectief mogelijk te leveren?

In dit onderdeel doe je kennis en vaardigheden op die nodig zijn bij het analyseren van processen, om ze van daaruit te vernieuwen en verbeteren. Daarbij kan het zowel gaan om processen die door
juristen worden uitgevoerd, als om processen met relevante en complexe juridische aspecten.

Hoofdonderwerpen:

 • De relatie tussen juridische dienstverlening, legal service design en de strategie van organisaties.
 • Kernprincipes en relevante methoden en technieken van legal service design, zoals Lean en Six Sigma.
 • Behandeling van veel voorkomende verbetermogelijkheden en knelpunten bij processen in de rechtspraktijk.
 • Toepassen van procesmanagementtechnieken op processen in de eigen organisatie, met een nadruk op analyse.

Legal Data Analyse

Juristen werken met veel data. Denk hierbij aan wetteksten, dashboards, rapporten en jurisprudentie. Met nieuwe technologieën kan die data beter toegankelijk gemaakt worden en is het mogelijk (verborgen) patronen of trends daarin te ontdekken. Hierdoor kan bijvoorbeeld veel beter voorspeld worden wat de uitkomst zal zijn van een rechtszaak of het levert belangrijke informatie op voor besluitvorming.

In dit onderdeel wordt behandeld hoe je data verzamelt, bewerkt, analyseert en visueel leesbaar maakt. Met als doel de juiste inzichten over te brengen in een begrijpelijke vorm voor de doelgroep. Je krijgt hierbij concrete handvatten aangereikt voor het ontwerpen van doeltreffende en gebruiksvriendelijke rapportages en dashboards. Ook leggen we verbanden met andere managementaspecten die bij het herinrichten van processen een rol spelen, zoals projectmanagement, HRM en verandermanagement.

Hoofdonderwerpen:

 • Wat is data(analyse)?
 • Waarom is data-analyse bruikbaar?
 • Welke tools zijn geschikt voor data-analyse?
 • Hoe voer je data-analyse uit?
 • Wat is datavisualisatie?
 • Wat zijn de mogelijkheden met datavisualisatie?
 • Hoe kan met een duidelijke en eenduidige boodschap gecommuniceerd worden?