Hogeschool van Amsterdam

Het geïntegreerde curriculum

4 Resultaten

Bij de voorbereiding van toekomstige professionals wordt de ontwikkeling van onderzoekscompetenties als cruciaal beschouwd. Dit heeft hogescholen ertoe gezet om onderzoek te integreren in de curricula van opleidingen. Maar welke visies en leerdoelen gaan schuil achter de integratie van onderzoek in curricula? Hoe ziet een curriculum eruit waarin onderzoek en professioneel handelen geïntegreerd zijn? En hoe kunnen teams van docenten, studenten en onderzoekers ondersteund worden om gezamenlijk zo’n curriculum te ontwerpen? Dit thema richt zich op de rationale achter, het ontwerpproces en de effecten van curricula waarin onderzoek en professioneel handelen geïntegreerd zijn.

Projecten: