Hogeschool van Amsterdam

De geïntegreerde professional

2 Resultaten

In het hoger onderwijs en de maatschappij als geheel is de veronderstelling dat onderzoek en systematische kennis bijdragen aan de kwaliteit van het handelen van hoogopgeleide professionals. Er is echter weinig bekend over welke elementen van onderzoek en kennis dan relevant zijn voor professionals en hoe deze interacteren met het professioneel handelen van professionals. Dit thema beoogt een beter inzicht te geven in elementen, zoals kennis uit onderzoek en praktijk, onderzoeksvaardigheden, kritisch denken, omgaan met onzekerheden, professionele besluitvorming en probleemoplossend vermogen. Daarnaast beoogt dit thema te begrijpen hoe deze elementen samenhangen in het professioneel handelen van (aankomend) professionals.

Projecten: