Hogeschool van Amsterdam

De geïntegreerde hogeronderwijsorganisatie

6 Resultaten

Beslissingen over de inrichting van de hogeronderwijsorganisatie hebben invloed op hoe onze collega’s functioneren en daarmee hoe toekomstige professionals opgeleid worden. In het licht van de wens om onderzoek en onderwijs in het hoger onderwijs te verbinden, is het belangrijk dat de hogeronderwijsorganisatie is toegerust om in deze verbinding te faciliteren. Dit thema richt zich op de keuzes, het beleid en de structuur van organisaties binnen het hoger onderwijs en hoe die bijdragen aan de verbinding tussen onderwijs, kennis en professioneel handelen.

Projecten: