Hogeschool van Amsterdam

Strategisch programma Onderzoek in Onderwijs

Naast het eigen onderzoeksprogramma voerde het lectoraat in opdracht van het College van Bestuur van 2015 t/m 2020 het strategisch programma Onderzoek in Onderwijs (OiO) uit. OiO ondersteunde HvA-opleidingen en kenniscentra bij de implementatie van strategisch beleid met betrekking tot de integratie van onderzoek en onderwijs.

Bij de start van het strategisch programma in 2015 waren (verdere) bewustwording van de relevantie en de ambitie om onderwijs en onderzoek te integreren de belangrijkste doelen. Daarnaast zijn een landelijk en een internationaal netwerk gevormd om kennis en ideeën rondom de integratie van onderwijs te vormen en te delen. Binnen de HvA ondersteunden we de praktische uitwerking van de integratie van onderzoek en onderwijs in curricula en andere delen van de organisatie. Concreet worden docententeams en andere onderwijsmakers ondersteund in het bedenken, uitwerken en evalueren van opleidingsspecifieke integraties van onderwijs en onderzoek. Dit doen we middels gesprekken, workshops, kennisdelers en smaakmakers. Verder monitorde dit programma systematisch de interne en landelijke ontwikkelingen rondom deze integratie.

Bevindingen uit de monitoringsonderzoeken die het strategisch programma heeft uitgevoerd worden in 2021 in een boek gepubliceerd.

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 23 juli 2021