Hogeschool van Amsterdam

Ondersteuning

Het strategisch programma OiO ondersteunt docententeams bij de integratie van onderzoek in het onderwijs – zowel direct tijdens adviesgesprekken, als indirect op beleidsniveau.

Advisering en workshops

Er is geen vast stappenplan of recept voor een succesvolle integratie van onderzoek en onderwijs. Het is (en blijft) maatwerk van lectoren, docent-onderzoekers, studenten en andere betrokkenen in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld. Uit de literatuur en persoonlijke expertise is er wel relevante informatie beschikbaar en al doende vullen we de kennisbasis aan.

Docenten(teams) en andere onderwijsmakers die een sparringpartner of advies willen op het gebied van de integratie van onderzoek en onderwijs, kunnen een afspraak maken met Irene Bosch (i.s.bosch@hva.nl).

Strategisch beraad

Iedere faculteit heeft een portefeuillehouder OiO. Driemaal per jaar bespreken zij de actuele ontwikkelingen en toekomstplannen met elkaar en de programmaleiders. Vanaf 2019-2020 wonen ook de hoofden van de facultaire staven Onderwijs en Onderzoek dit beraad bij. Het strategisch beraad dient om ervaringen te delen en tijd te nemen om samen de strategie te bepalen op het waarom, wat en hoe van de integratie van onderzoek en onderwijs.

HvA-collega’s over onderzoek in het onderwijs:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 15 juni 2020