Hogeschool van Amsterdam

Netwerken

Het strategisch programma OiO beheert twee netwerken die betrekking hebben op het verbinden van onderzoek en onderwijs.

Landelijk netwerk OiO

Het landelijk netwerk OiO verbindt centrale beleidsmedewerkers van verschillende hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Driemaal per jaar komen netwerkleden bijeen op één van de hogescholen om een actueel beleidsonderwerp te bespreken.

  • Mei 2016: Kennismaking hogescholen
  • Oktober 2016: Regierol bij implementatie
  • Januari 2017: Scans en metingen
  • Mei 2017: Professionalisering
  • Oktober 2017: Verbinding lectoraten met onderwijs
  • Mei 2018: Samenwerkend leren en innoveren
  • Oktober 2018: Docentcompetenties verbinding onderzoek-onderwijs
  • Januari 2019: International persepectives into research in education
  • Juni 2019: Presentatie en bespreking modellen Onderzoek in Onderwijs

Higher Education Research & Development (HERD) netwerk (U!REKA)

In het HERD-netwerk van U!REKA werken 6 Europese Universities of Applied Sciences samen aan onderzoek, onderwijsontwikkeling en innovatie. Voorbeelden van HERD-onderwerpen zijn de organisatie van onderwijsinstellingen, professionele ontwikkeling en strategieën om onderwijs en onderzoek te integreren. Onderzoek hiernaar kan op alle lagen van onderwijs, dus zowel micro, meso als macroniveau, plaatsvinden.

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 23 maart 2020