Higher Education, Research and Innovation

Het lectoraat Higher Education, Research and Innovation (HERI) onderzoekt hoe onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk elkaar kunnen versterken om zo een hoogwaardig professioneel veld te creëren.

De samenleving heeft een toenemende behoefte aan professionals met een onderzoekend en innoverend vermogen. Dit maakt dat onderwijsinstellingen studenten evidence-based willen opleiden. Oftewel, dat het onderwijs zo ingericht wordt dat het studenten in staat stelt professioneel te handelen op basis van gefundeerde kennis.

Om dit te realiseren in de onderwijspraktijk lopen docenten, onderzoekers en studenten echter tegen vraagstukken aan. Deze vraagstukken zijn te verdelen in drie thema’s:

1. De geïntegreerde professional

Welke rol spelen kennis en onderzoek in het professioneel handelen van hooggeschoolde professionals?

2. Het geïntegreerde curriculum

Hoe ziet een curriculum eruit waarin onderzoek en professioneel handelen geïntegreerd zijn? En hoe creëer je dat?

3. De geïntegreerde hogeronderwijsorganisatie

Welke condities binnen hogeronderwijsinstellingen werken stimulerend voor het samenbrengen van onderzoek en onderwijs ten bate van het aanleren van professioneel handelen?

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 17 juni 2022

  D.M.E. Griffioen (Didi) PhD

Lector Higher Education, Research and Innovation

d.m.e.griffioen@hva.nl
Bekijk profiel