lectorale rede dr. Daniel van Middelkoop

Lector Samenwerkende Professionals

Lectorale rede

Op 11 oktober spreekt lector Samenwerkende Professionals Daniël van Middelkoop zijn lectorale rede 'Samen goed werken: Pleidooi voor een herwaardering van professionaliteit en vakmanschap' uit.

Vakmensen en professionals zijn van grote waarde in werk en maatschappij. Vanuit motivatie en betrokkenheid leveren ze samen goed werk – betekenisvol werk van hoge kwaliteit. Ze spelen bovendien een belangrijke rol in de zoektocht naar oplossingen voor grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Maar ondanks dit belang staan vakmanschap en professionaliteit in veel organisaties onder druk. Systemen en processen gericht op controle en efficiëntie lijken vaak belangrijker dan organiseren vanuit een professionele logica. Samenwerken in teams aan complexe vraagstukken komt in veel organisaties niet goed van de grond en de dialoog over goed werk en de aanpak om dat te realiseren is nog te vaak het sluitstuk op overvolle to-do lijsten.

Deze rede is een pleidooi voor een herwaardering van vakmanschap en professionaliteit. Die herwaardering vraagt om condities voor goed werk, maar begint bovenal bij professionals en vakmensen zelf. Het lectoraat Samenwerkende Professionals zet zich via praktijkgericht actieonderzoek in om die herwaardering in de praktijk van en met professionals en vakmensen vorm te geven.

Daniël van Middelkoop, Lector Samenwerkende Professionals aan de Hogeschool van Amsterdam, zal op dinsdag 11 oktober 2022 om 16.00 uur (CET) zijn lectorale rede uitspreken. Hierin zal hij uiteenzetten hoe het lectoraat de komende jaren bij wil dragen aan onderzoek, onderwijs en praktijk.

U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze lectorale rede bij te wonen. Dat kan online via de livecast-link hieronder of op locatie bij Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 te Amsterdam.

Op locatie is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 oktober 2022
Lectorale rede - Daniel van Middelkoop

Datum

Startdatum 11 okt 2022

Tijd

16:00 - 17:00 uur

Locatie

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam