lectorale rede dr. Stijn Sieckelinck

Lector Youth Spot

Lectorale rede

Op 17 mei a.s. heeft dr. Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot van de HvA, zijn Lectorale rede uitgesproken. Het lectoraat Youth Spot wil bijdragen aan de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk.

Professioneel jongerenwerk: een love tori

Stijn Sieckelinck: 'Dit is mijn liefdesverklaring aan het jongerenwerk. De voorbije tijd was zwaar voor jongeren. De coronamaatregelen zijn door velen ervaren als overmatig en onbarmhartig. Tel daarbij de groeiende kansenkloof die het land verdeelt en het wordt duidelijk wat ons de komende jaren te doen staat: Wij, de samenleving, de instituties en de sociale organisaties moeten jongeren in kwetsbare posities weer naar ons toe trekken. Insluiten in plaats van uitsluiten.

Effectieve jongerenwerkers gaan affectief te werk: ze leven mee, ze versterken positieve beleving, en ze tunen in met andere professionals en vrijwilligers. In structurele samenwerking met haar praktijkpartners zal het Lectoraat Youth Spot deze benadering verder onderzoeken en uitbouwen.

Daarnaast kunnen de inzichten en inspanningen vanuit het jongerenwerk beter worden benut om de crises in de belendende sectoren van jeugdhulp, onderwijs en handhaving te helpen verlichten. Hedendaags jongerenwerk is in deze voor veel jongeren onbarmhartige tijd een love tori: een verklaring van liefde.'

Na het uitspreken van zijn rede ging Stijn Sieckelinck in gesprek met jongerenwerker Melvin Kolf, student IJsbrand Wiggelaar en Floor van Berkel, manager bij R-Newt.

De Landelijke Dag van het Kinder- en Jongerenwerk 2022

De lectorale rede van Stijn Sieckelinck maakte als livestream ook onderdeel uit van de Landelijke Dag van het Kinder- en Jongerenwerk die dit jaar georganiseerd werd vanuit de Hogeschool van Amsterdam. Met een programma live in de Q-factory ging het met lezingen en workshops over de vraag: hoe bewaken we de mentale gezondheid van kinderen en jongeren, maar ook van kinder- en jongerenwerkers zelf?

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 16 juni 2022

Datum

Startdatum 17 mei 2022

Tijd

16:00 - 17:00 uur

Locatie

New Metropolis Zuidoost

Bijlmerplein 876

1102 MG Amsterdam