Hogeschool van Amsterdam

HvA United webinar: De Urgente Agenda

Duurzaamheid in 2030!

Evenement

De urgentie van de klimaatcrisis en de invloed daarvan op onze samenleving is de laatste jaren nog duidelijker geworden. Doordat we de opwarming nu echt ervaren begint de ernst van de crisis tot ons door te dringen. Steeds meer mensen en organisaties komen in beweging. Zo ook de HvA. Maar welke maatregelen hebben het beoogde effect in 2030? En kan het sneller ?

Marjan Minnesma, directeur Urgenda , vertelt wat noodzakelijk is om uiterlijk 2030 in ons land een volledig duurzame energievoorziening te realiseren.
Wat kan er anders op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken?
En geeft de verkiezingsuitslag hoop op uitvoering van Urgenda’s duurzaamheidsvoorstellen uit Actieplan 2030?
Welke acties zijn in haar ogen de meest haalbare om de mondiale klimaatdoelstellingen te realiseren.

In het instellingsplan zet de HvA ook Duurzaamheid centraal. Ze streeft o.a. naar het terugdringen van de CO2 uitstoot van haar gebouwen en wil haar afvalstromen circulair maken.

Twee sleutelpersonen van HvA Facility Services op het gebied van duurzaamheid Rowan Boeters , programmamanager Duurzaamheid en Joep de Hoog , projectmanager Waste Management presenteren hun duurzaamheidsplannen en vragen Marjan welke zij vanuit haar optiek als realistisch en uitvoerbaar acht.

Programma
13.50 - 14.00 u Inloggen met link (zie 'Doe je mee?)
14.00 - 14.05 u Opening door Daniel Rommens, moderator
14.05 - 14.40 u Marjan Minnesma geeft haar visie op Duurzaamheid en hoe het anders moet.
14.40 - 14.45 u Pauze...je kan even je benen strekken
14.45 - 15.15 u Rowan Boeters en Joep de Hoog vertellen over de HvA footprint, -duurzaamheidsplannen en het project over afvalstromen.
15.15 - 15.30 u In gesprek met elkaar en de deelnemers thuis.
15.30 u Afsluiting Daniel Rommens

Doe je mee ?

Je bent van harte welkom op het eerste online HvA United webinar !

  • Ben je HvA medewerker - of student, geef je vòòr 27 maart via deze link. De link naar de livestream sturen we je toe.
  • Alle HvA United leden ontvangen 29 maart 2021 de link naar de livestream.
Gepubliceerd door  HvA United 16 maart 2021

Datum

Startdatum 31 mrt

Tijd

14:00 - 15:30 uur