Centre for Economic Transformation | CET

Circulair Ontwerpen en Ondernemen

Een circulaire stad is een stad zonder afval, waarin materialen eindeloos worden (her)gebruikt. Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen onderzoekt nieuwe manieren van ontwerpen, produceren en ondernemen, zodat stedelijke reststromen kunnen worden omgezet in waardevolle toepassingen. Zo draagt zij bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Experts binnen het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen doen praktijkgericht onderzoek naar nieuwe circulaire ontwerp- en businessstrategieën, specifiek gericht op hergebruik en recycling van restmaterialen, zoals sloophout en textielafval. Door geavanceerde digitale productie processen (zoals 3D-printing en industriële robotica) in te zetten, stimuleren zij lokaal hergebruik van afgedankte stedelijke materialen in waardevolle producten en systemen.

Werkwijze

Samen met bedrijven, publieke organisaties, kennisinstellingen en studenten onderzoeken de experts van dit lectoraat in een reeks projecten de toepassingsmogelijkheden voor reststromen zoals kunststof, textiel en hout. Of bijvoorbeeld voor decentrale verwerking van organisch afval. Zij richten zich hierbij niet alleen op de concrete toepassingen, maar ook op de circulaire business modellen en cross-sectorale samenwerkingsverbanden die daarvoor nodig zijn. De hiermee ontwikkelde kennis wordt vertaald naar tools en methoden voor ontwerpers, ondernemers en business developers.

Het team

Inge Oskam geeft als lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen (voorheen Technisch Innoveren en Ondernemen) leiding aan de onderzoeksgroep van circa 20 (docent-)onderzoekers, promovendi, projectleiders en student-assistenten. Marta Male-Alemany, hoofddocent Digitaal Produceren binnen de bachelor of Engineering, is verantwoordelijk voor de Digital Production Research Group (DPRG) en de bijbehorende Robot Studio. Het lectoraat draagt bij aan de challenge Circulaire Stad van het Kenniscentrum Techniek en aan de Smart City Academy.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 9 februari 2023

  dr. ir. I.F. Oskam (Inge)

Lector Circulair Ontwerpen & Ondernemen

Tel: 0620616089
i.f.oskam@hva.nl
Bekijk profiel

  dr. M. Malé-Alemany (Marta)

Hoofddocent en onderzoeker Digitaal Produceren

Tel: 0621155101
m.male-alemany@hva.nl
Bekijk profiel