Centre for Economic Transformation | CET

Professionalisering in de financiële sector & alternatieve vormen van ondernemerschap

Project

Hoe ontwikkelt de financiële sector zich in Amsterdam, wat betekent dit voor professionals en wat kan worden geleerd van alternatieve vormen van ondernemen zoals crowdfunding en kredietverenigingen?

Deze vragen staan centraal in een gezamenlijk onderzoeksproject dat de lectoraten Gedifferentieerd HRM en Corporate Governance & Leadership momenteel ontwikkelen. Er zijn al een aantal deelonderzoeken en -projecten opgezet binnen de pilot 'Geld in de buurt'.

Geld in de buurt: Een onderzoek in Amsterdam Oost

Het pilotonderzoek is per 1 september 2013 gestart. Samen met adviesbureau V4Nvanvieren wordt onderzocht hoe een buurtkrediet vereniging kan worden opgezet voor MKB-ondernemingen in Amsterdam Oost. De pilot wordt uitgevoerd door lectoren, CAREM-onderzoekers, docenten en studenten van verschillende opleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam.

Vereniging Oost

Adviesbureau V4Nvanvieren heeft het initiatief gevormd om in Amsterdam Oost een coöperatie voor kredietverlening te starten. Deze coöperatie is bedoeld als middel om de lokale economie te versterken. Het draait voornamelijk om financiering voor en door ondernemers uit de buurt. Een vereniging voor de lokale gemeenschap, zoals Nederland vroeger de Boerenleenbank en de Raiffeisenbank kenden. De uitdaging is om een nieuwe vorm van bankieren uit te vinden in de moderne urbane samenleving. In Oost wordt onderzocht welke juridische en financiële vorm dit kan krijgen.

Gezamenlijk onderzoek doen

Voordat de kredietvereniging volledig kan functioneren voeren twee lectoraten van het Centre of Applied Research on Economics and Management (CAREM) van de Hogeschool van Amsterdam gezamenlijk onderzoek uit. Het betreft onder andere een marktonderzoek door studenten Financial Services Management naar kredietverlening aan bedrijven. Maar ook een onderzoek naar best practices van soortgelijke coöperaties in Europa. Daarnaast wordt er door studenten Human Resource Management onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Rabobank en wordt er een analyse uitgevoerd van karakteristieken van Rabobank medewerkers.

Masterclass bankieren en vertrouwen

Naast onderzoek wordt er ook een masterclass ontwikkeld door CAREM voor ervaren bankmedewerkers. Samen wordt het gesprek aangegaan over de onderwerpen bankieren, vertrouwen en alternatieve vormen van bankieren. Het doel is om de masterclass in maart 2014 te starten.

The European tradition of social banking

In juni 2013 heeft het lectoraat Corporate Governance & Leadership al meegewerkt aan een respons van het Network for Sustainable Financial Markets (SFM) op de Europese Green Paper on long-term finance, onder de title Embrace the European Tradition of Social Banking & Investing. De working paper die hieruit is voortgekomen, is gepresenteerd op een recente conferentie over duurzaamheid en finance op Universiteit Nyenrode.

Voor meer informatie over dit pilotproject kunt u contact opnemen met lector Frank Jan de Graaf of lector Martha Meerman .

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  CAREM 4 juni 2015

Project Info

Startdatum 23 okt 2013

Contact

Martha Meerman
Monique Jansen