Centre for Economic Transformation | CET

Onderwijs: Smart City business modellen

Project

Vierdejaars studenten van de HvA opleiding ‘Bedrijfskunde MER’ doen onderzoek voor real life opdrachtgevers in de metropoolregio Amsterdam. Ze werken aan een innovatieve oplossing voor een actueel bedrijfskundig vraagstuk in de metropoolregio Amsterdam, waarvan de oplossing de kwaliteit van leven in de metropoolregio Amsterdam verbetert.

Het project is gebonden aan de opleiding Bedrijfskunde MER, aan het Lectoraat Amsterdamse Kenniseconomie en aan het Smart City Entrepreneurial Lab.

Het doel van het onderwijsproject is studenten kennis laten maken met het concept Smart City en hen laten werken aan een innovatieve oplossing voor een actueel Smart City vraagstuk/organisatie probleem in de metropoolregio Amsterdam.

1. Onderzoek: in de opdracht zit een onderzoekscomponent. Duidelijk moet blijken wat het probleem of knelpunt is waaraan gewerkt gaat worden en wat de eventueel de door de studenten gekozen of te onderzoeken oplossingsrichting hierbij is.

2. Context: een multi-stakeholder vraagstuk, waarvan de oplossing de kwaliteit van leven in de metropoolregio Amsterdam verbetert.

3. Ontwerp: de opdracht moet resulteren in een ontwerp of beeld met hierin een mate van vrijheid.

4. Ondernemerschap: in de opdracht moet de ondernemende houding van studenten goed tot uitdrukking komen.

Van de studenten wordt conceptueel en strategisch inzicht vereist en er wordt een pro-actieve houding verwacht ten aanzien van alle aspecten die een rol spelen bij projectmatig werken.

Het project wordt verricht in groepen van 3 of 4 studenten. De studenten gaan aan de slag met het opstellen van een probleemanalyse, trend- en ontwikkelingenrapportage, onderzoeksopzet, projectaanpak, op te leveren resultaten en projectbeheersing.

Het is belangrijk dat de studenten een aantal interviews kunnen houden met verschillende stakeholders in het veld. De studenten gaan ook bij de opdrachtgever op bezoek en een eindpresentatie met adviezen/ oplossingsrichtingen verzorgen.

Voorbeelden van projecten en opdrachtgevers zijn:

  • GGD Amsterdam (digitale informatievoorziening van kwetsbare ouderen in Amsterdam);
  • Knowledge Mile (buurtparticipatie van studenten en organisaties op de Wibautstraat);
  • CTO, Gemeente Amsterdam (learning community stakeholders rondom afval scheiden);
  • Tuinen van West, HvA (verdienmodellen reststromen Stadslandbouw).

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 2 november 2016

Project Info

Startdatum 01 mrt 2016