Centre for Economic Transformation | CET

De rol van startups in een Smart City (case study Amsterdam)

Project

Het lab is betrokken bij een studie over de rol van startups in een Smart City en de bijdrage die startups - via top-down en bottom-up initiatieven - kunnen leveren aan de (toekomstige) stad Amsterdam. Dit onderzoek heeft als doel om de aantrekkelijkheid van het startup ecosysteem in relatie tot smart city Amsterdam te onderzoeken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door PhD kandidaat Michela de Biasio van de IAUV Universiteit in Venetië binnen het doctoraatsprogramma Ruimtelijke Ordening en Openbaar Beleid, Afdeling Ruimtelijke Ordening in complexe omgevingen.

De specifieke case study van Amsterdam is een samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

Het doel van de case study is om de aantrekkelijkheid van het startup ecosysteem in relatie tot smart city Amsterdam te onderzoeken. Dit wordt bekeken via zowel top-down initiatieven, waarin de startup wordt opgeroepen mee te denken over passende oplossingen voor stedelijke vraagstukken, als via bottom-up initiatieven waarbij de startup met haar product of dienst een bijdrage levert aan de stad.

De case study in Amsterdam wordt door middel van diepte-interviews uitgevoerd met vier categorieën aan stakeholders, namelijk:

  • Startups
  • Programmamanagers/makers van accelerators, hackatons en andere soortgelijke initiatieven.
  • Vertegenwoordigers van gemeenten en andere publieke of semi-publieke organisaties betrokken bij Smart City projecten en startup initiatieven.
  • Experts en onderzoekers op het gebied van smart city en het startup ecosysteem.

De interviews zijn semi-gestructureerd en gebaseerd op eigen ervaring, perspectief en kennis op het gebied.

Het rapport wordt in het voorjaar van 2017 verwacht, maar in het Research Visiting Report valt meer te lezen over het onderzoek van Michela de Biasio en haar ervaring in Amsterdam.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 6 november 2018

Project Info

Startdatum 01 nov 2016