Centre for Economic Transformation | CET

Access2Capital: Met creativiteit en prudentie naar een goede financieringsmix voor de creatieve sector

Project

Voor de culturele en creatieve sector is het een grote uitdaging om toegang te krijgen tot een goede financiële mix. Dit komt omdat elke financieringsvorm een eigen loket heeft en er geen tot weinig coördinatie en communicatie plaatsvindt.

Daarnaast is er ook een gebrek aan kennis en vaardigheden om aan te tonen welke middelen de creatieven nodig hebben en hoe die middelen ingezet worden op zo'n manier dat ze profijtelijk worden. Aan de andere kant is er in de financiële sector weinig kennis en ervaring wat betreft de financiering van de creatieve sector. De sector wordt gezien als risicovol, te veel afhankelijk van subsidie en kent een gebrek aan zekerheden ten bate van financiering. Tenslotte is het ook een sector waar de financieringsbehoefte zeer divers is en de omvang van de gevraagde financiering verhoudingsgewijs gemiddeld lager is dan in veel andere sectoren.

Bouwen van infrastructuur voor groei creatieve sector

Het lectoraat Corporate Governance & Leadership ontwikkelt samen met Cultuur-Ondernemen - en met ondersteuning van de Amsterdam Economic Board - een project met als ambitie een infrastructuur in Metropool Regio Amsterdam (MRA) te bouwen die bijdraagt aan de groei van de creatieve sector. Met deze infrastructuur profileert Amsterdam zich dan als expertisecentrum op het gebied van financiële en zakelijke dienstverlening.

De toegevoegde waarde van dit project zit hem vooral in bestaande partijen (o.a. banken) structureel aan elkaar te koppelen, innovatieve financieringsmogelijkheden mogelijk te maken, een duurzame verbinding (cross-over) te maken tussen twee belangrijke Amsterdamse sectoren (financiële en creatieve sector) en de aansluiting op lokale, regionale, nationale en Europese initiatieven.

Start onderzoek naar financieringsbehoefte

Op dit moment werkt het project consortium aan de werving van projectpartners en het samen komen tot geschikte deelprojecten. Vanaf januari 2014 wordt er gestart met deelproject 0: een onderzoek onder creatieven in de MRA naar hun financieringsbehoefte. Een aantal cases zal worden beschreven als start van het project. Het consortium hoopt vanaf september 2014 aan de slag te gaan met alle andere deelprojecten.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met lector Frank Jan de Graaf.

Gepubliceerd door  CAREM 24 juli 2014

Project Info

Startdatum 10 dec 2013

Contact

Willem Landman