Centre for Economic Transformation | CET

Onderzoek naar rol grote bedrijven in het Smart City Ecosystem

Project

De HvA breidt haar kennis en onderzoek naar Smart City projecten en de organisatie van Smart Cities uit met een onderzoek naar de rol van grote(re) bedrijven in het Smart City ecosysteem. We willen meer te weten komen over de issues die zij tegenkomen, opgaves die zij adresseren en hun rol en verhouding tot andere stakeholders in de tot stand koming, het managen en de opschaling van smart city projecten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Willem van Winden, Wieke Schrama en Daniel van der Buuse.

Na een evaluatie van 12 smart city projecten willen we ons in een vervolgonderzoek richten op de rol van grote bedrijven/ multinationals in het 'smart city ecosysteem'. We willen meer te weten komen over de specifieke rol van deze grote bedrijven, niet alleen bij de tot standkoming van smart city projecten, maar ook bij het managen en het opschaling ervan. Eerste verkennende interviews, die reeds gehouden worden, zullen nog meer scherpte geven aan deze doelstelling.

Dit onderzoek wordt door middel van diepte-interviews uitgevoerd met verschillende grote bedrijven binnen en buiten Amsterdam. De interviews zijn semi-gestructureerd en gebaseerd op eigen ervaring, perspectief en kennis van het gebied. Vragen gaan over of de bedrijven een bepaalde strategie hanteren met betrekking tot smart cities. Ook zullen vragen gesteld worden over opschalen en repliceren: hoe worden smart city oplossingen bijvoorbeeld naar andere steden opgeschaald?

We zijn net aan dit onderzoek begonnen. Voortgang en resultaten zullen we zichtbaar maken op deze website en via Amsterdam Smart City.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 15 augustus 2018

Project Info

Startdatum 01 mei 2017
Einddatum 02 apr 2018