Centre for Economic Transformation | CET

Emerging Technology for Business

Binnen het lectoraat Emerging Technology for Business wordt hoogwaardige praktijkgerichte kennis vergaard over het gebruik van opkomende digitale technologieën door bedrijven en de effecten die dit heeft op het bedienen en behouden van klanten, competitief vermogen, business modellen, en commerciële processen.

Het doel van het lectoraat is om het bedrijfsleven en het onderwijs te voorzien van toegepaste kennis over de adoptie, het gebruik en de invloed van opkomende digitale technologieën.

Het lectoraat richt zich met name op potentieel disruptieve technologische innovaties, zoals smart devices, service/social robotica, augmented/virtual reality, biometrics, en conversational interfaces.

Hierbij hanteert het lectoraat een informatiekundig perspectief, wat impliceert dat de focus van het onderzoek op de onderzochte technologieën zelf is gericht waarbij zowel de adoptie, het gebruik, de (door)ontwikkeling en de gevolgen van het gebruik van deze technologieën voor de onderneming worden meegenomen. Binnen het bedrijfskundige domein is er speciale aandacht voor de marketingeffecten van de inzet van opkomende digitale technologieën.

Het lectoraat werkt nauw samen met het midden- en kleinbedrijf, met name uit de retail- en technologiesector, en brancheorganisaties. Tevens heeft het lectoraat nauwe banden met universiteiten en andere hogescholen. Bedrijven en andere instellingen kunnen bij het lectoraat terecht voor onderzoek en advies op het gebied van opkomende digitale technologieën. Neem daarvoor contact op met de lector Tibert Verhagen.

Gepubliceerd door  CAREM 18 mei 2021

  dr. T. Verhagen (Tibert)

Lector Emerging Technology for Business

Tel: 020 523 6401
t.verhagen@hva.nl
Bekijk profiel