Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Projecten

Naast de projecten die per lab lopen - zie hiervoor de aparte webpagina's per lab - is er een aantal projecten dat onder de bredere paraplu van het Centre of Expertise Applied AI valt.

AI4Students

Hoe kunnen we niet-ICT-studenten toerusten op een toekomst waarin Artificial Intelligence (AI) een steeds grotere rol gaat spelen? Binnen het project AI4Students - een driejarig Comenius Leadership Fellow-onderzoek (start: 2022) - maken we studenten van alle HvA-opleidingen 'AI-ready' door hen de juiste kennis en praktische handvatten te bieden om de arbeidsmarkt te betreden.

AI ontwikkelt zich razendsnel en zal impact hebben op het leven en werk van iedereen. Dit is urgent voor de arbeidsmarkt, waar onze studenten als pas afgestudeerden ook moeten kunnen omgaan met AI-technologie, algoritmes en data.

Jaarlijks nemen we drie bacheloropleidingen binnen het project onder handen. Op systematische en methodische wijze bieden we AI-competenties aan, door co-creaties met docenten en studenten. Daarbinnen werken we aan:

  • AI-impactscan: Welke AI-toepassingen verwachten we of zijn er in het desbetreffende werkveld? Wat voor impact hebben deze op de werktaken of -processen?
  • AI-ready persona: Hoe zien we de toekomst van een werkveld met AI? Welke vaardigheden, kennis en attitude zijn daarvoor nodig?
  • Curriculumscan: Hoe kunnen we door een roadmap de toekomstvisie, toepassingen en competenties een plek geven in het curriculum?

De resultaten van AI4Students worden vertaald naar een online methodiek, beschikbaar binnen en buiten de HvA. Deze bestaat uit co-creaties met interactieve werkvormen, kennisclips, een communityomgeving en andere middelen die het mogelijk maken om de opleiding 'AI-ready' te krijgen.

Opleidingen in AI4Students:

  • 2022: Communication and Multimedia Design (CMD), Commerciële Economie en Built Environment.
  • 2023: Ergotherapie, Communicatie & Creative Business (CO+CB), en de masteropleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.
  • 2024: nader te bepalen

AI-docenttrainingen

De ontwikkelingen binnen AI en Data Science gaan razendsnel en de toepassingen beïnvloeden alle beroepen en sectoren - in meer of mindere mate - waarvoor de Hogeschool van Amsterdam opleidt. Om studenten 'AI-ready' het werkveld in te sturen, is het van belang dat docenten zich eveneens bijscholen in de technologie. Daarom hebben we samen met het Centre for Market Insights en het Centre for Financial Innovation een docenttraining ontwikkeld. Docenten leren meer over de verantwoorde toepassingen van AI in hun werkveld en kunnen deze kennis zodoende overbrengen aan hun studenten.

Docenten krijgen een brede, interactieve inleiding in AI. Op de eerste plaats leren ze in het algemeen wat AI is, wat het zeker niet is en hoe je de technologie kunt toepassen in de dagelijkse praktijk of het werkveld. Daarnaast leren ze kritisch te kijken naar de ethische kant van AI. De technologie kan namelijk leiden tot resultaten die we helemaal niet willen, zoals bias - vooringenomenheid. De training bestaat uit een e-learning cursus en workshop. De opgedane kennis leren de docenten toe te passen in de praktijk. In groepsverband gaan ze een hypothetische use case uitwerken. Daarna is er een gezamenlijke brainstorm over de plaats van AI in het curriculum.

MKB Digitaliseringsoffensief

In de regio Groot-Amsterdam hebben we samen met partners het mkb Digitaliseringsoffensief gelanceerd. Dit project draagt bij aan de kennis en kunde van ondernemers op het gebied van kansen (gebruik van data, online marketing, sales en automatisering), risico's (veilig ondernemerschap) en het gebruik van digitale tools.

Met het digitaliseringsoffensief willen we in Amsterdam minimaal 30.000 mkb-bedrijven bereiken om hen te wijzen op de kansen en mogelijkheden van digitalisering. Aan minimaal 750 bedrijven wordt een zelfscan aangeboden, waarna ze doorverwezen worden naar diverse online trainingen op het gebied van digitalisering en data-analyse, passend bij het volwassenheidsniveau van het bedrijf. Via een online platform wordt het mkb gekoppeld aan mkb-bedrijven die al innovatief bezig zijn en kennis kunnen delen. Voor mkb-bedrijven die echt intensief met digitalisering aan de slag gaan, zijn er intensieve trainingstrajecten en coaching. Vanuit ons Centre of Expertise helpt het lab dat zich richt op retail en marketing - het Centre for Market Insights - het mkb met de eerste stappen van digitalisering (onder meer ontwikkelen van de zelfscan en online trainingen).

Het consortium voor het mkb Digitaliseringsoffensief bestaat naast de HvA uit MKB Amsterdam en Ready to Scale (onder leiding van Stichting THE Startup Network). De gemeente Amsterdam heeft de deal geïnitieerd.

Programma Responsible Applied AI (RAAIT)

Samen met de Hogeschool Rotterdam (HR), Hogeschool Utrecht (HU) en partners uit de praktijk bouwen we een infrastructuur voor een krachtige onderzoeksgroep. Een groep die regionaal en nationaal wordt (h)erkend als hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI. Om dit te bereiken, hebben we van Regieorgaan-SIA een SPRONG-subsidie ontvangen.

Het huidig AI-onderzoek is veelal fundamenteel en gericht op de technologie. De drie hogescholen binnen het programma RAAIT verrichten praktijkgericht onderzoek naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. Met die onderzoekservaringen en -resultaten beoogt het programma een Responsible Applied AI methodologie te ontwikkelen, die helpt om verantwoorde AI-oplossingen te ontwerpen, maken en implementeren. Voor deze methodologie is kennisopbouw en -deling nodig die de hogescholen samen ontwikkelen met bedrijven en organisaties. Startpunt van het traject is de (door-)ontwikkeling van drie hybride leeromgevingen rondom de toepassingsgebieden: retail, zakelijke dienstverlening en media.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 16 januari 2024