Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Projecten

Naast de projecten die per lab lopen - zie hiervoor de aparte webpagina's per lab - is er een aantal projecten dat onder de bredere paraplu van het Centre of Expertise Applied AI valt.

AI4Students

De komende drie jaar (start: 2022) willen we studenten van HvA-opleidingen met het project AI4Students toerusten op een toekomst waarin Artificial Intelligence (AI) een steeds grotere rol gaat spelen. We willen hen ‘AI-ready’ de deur uit krijgen. Naast een algemene kennismaking met AI doen studenten vakspecifieke kennis op die relevant is voor het vakgebied waarvoor ze worden opgeleid.

Jaarlijks worden drie opleidingen binnen het project onder handen genomen. In 2022 waren dat Communication and Multimedia Design (CMD), Commerciële Economie en Built Environment. In 2023 werken we samen met Ergotherapie en de masteropleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

De invulling kan per opleiding verschillen. Soms is het passend om in bepaalde vakken andere thema’s aan de orde te laten komen, maar het kan ook betekenen dat we ergens óf een nieuw vak gaan ontwikkelen óf een minor gaan aansluiten op de opleiding. Eigenlijk willen we per opleiding een AI-impactscan gaan maken. Op welk vlak gaat Kunstmatige Intelligentie een werkveld beïnvloeden? Wat betekent dat voor wat professionals moeten kunnen en wat betekent dat vervolgens voor de opleiding zelf?

AI-docenttrainingen

De ontwikkelingen binnen AI en Data Science gaan razendsnel en de toepassingen beïnvloeden alle beroepen en sectoren - in meer of mindere mate - waarvoor de Hogeschool van Amsterdam opleidt. Om studenten 'AI-ready' het werkveld in te sturen, is het van belang dat docenten zich eveneens bijscholen in de technologie. Daarom hebben we samen met het Centre for Market Insights en het Centre for Financial Innovation een docenttraining ontwikkeld. Docenten leren meer over de verantwoorde toepassingen van AI in hun werkveld en kunnen deze kennis zodoende overbrengen aan hun studenten.

Docenten krijgen een brede, interactieve inleiding in AI. Op de eerste plaats leren ze in het algemeen wat AI is, wat het zeker niet is en hoe je de technologie kunt toepassen in de dagelijkse praktijk of het werkveld. Daarnaast leren ze kritisch te kijken naar de ethische kant van AI. De technologie kan namelijk leiden tot resultaten die we helemaal niet willen, zoals bias - vooringenomenheid. De training bestaat uit een e-learning cursus en workshop. De opgedane kennis leren de docenten toe te passen in de praktijk. In groepsverband gaan ze een hypothetische use case uitwerken. Daarna is er een gezamenlijke brainstorm over de plaats van AI in het curriculum.

MKB Digitaliseringsoffensief

In de regio Groot-Amsterdam hebben we samen met partners het mkb Digitaliseringsoffensief gelanceerd. Dit project draagt bij aan de kennis en kunde van ondernemers op het gebied van kansen (gebruik van data, online marketing, sales en automatisering), risico's (veilig ondernemerschap) en het gebruik van digitale tools.

Met het digitaliseringsoffensief willen we in Amsterdam minimaal 30.000 mkb-bedrijven bereiken om hen te wijzen op de kansen en mogelijkheden van digitalisering. Aan minimaal 750 bedrijven wordt een zelfscan aangeboden, waarna ze doorverwezen worden naar diverse online trainingen op het gebied van digitalisering en data-analyse, passend bij het volwassenheidsniveau van het bedrijf. Via een online platform wordt het mkb gekoppeld aan mkb-bedrijven die al innovatief bezig zijn en kennis kunnen delen. Voor mkb-bedrijven die echt intensief met digitalisering aan de slag gaan, zijn er intensieve trainingstrajecten en coaching. Vanuit ons Centre of Expertise helpt het lab dat zich richt op retail en marketing - het Centre for Market Insights - het mkb met de eerste stappen van digitalisering (onder meer ontwikkelen van de zelfscan en online trainingen).

Het consortium voor het mkb Digitaliseringsoffensief bestaat naast de HvA uit MKB Amsterdam en Ready to Scale (onder leiding van Stichting THE Startup Network). De gemeente Amsterdam heeft de deal geïnitieerd.

Programma Responsible Applied AI (RAAIT)

Samen met de Hogeschool Rotterdam (HR), Hogeschool Utrecht (HU) en partners uit de praktijk bouwen we een infrastructuur voor een krachtige onderzoeksgroep. Een groep die regionaal en nationaal wordt (h)erkend als hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI. Om dit te bereiken, hebben we van Regieorgaan-SIA een SPRONG-subsidie ontvangen.

Het huidig AI-onderzoek is veelal fundamenteel en gericht op de technologie. De drie hogescholen binnen het programma RAAIT verrichten praktijkgericht onderzoek naar verantwoorde AI-oplossingen voor bedrijven en instellingen. Met die onderzoekservaringen en -resultaten beoogt het programma een Responsible Applied AI methodologie te ontwikkelen, die helpt om verantwoorde AI-oplossingen te ontwerpen, maken en implementeren. Voor deze methodologie is kennisopbouw en -deling nodig die de hogescholen samen ontwikkelen met bedrijven en organisaties. Startpunt van het traject is de (door-)ontwikkeling van drie hybride leeromgevingen rondom de toepassingsgebieden: retail, zakelijke dienstverlening en media.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 6 april 2023