Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Onderwijs met AI

HvA omarmt generatieve AI-tools met aandacht voor kansen én risico’s

Je kunt er niet omheen: technologieën als ChatGPT spelen een steeds grotere rol in de beroepspraktijk en hebben impact op onderwijs en toetsing. Binnen de Hogeschool van Amsterdam geven we dergelijke tools op een doordachte manier een plek, met aandacht voor de kansen en risico’s. Daarbij leren we van en met elkaar.

Onderwijs met AI

Binnen het project ‘Onderwijs met AI’ willen we generatieve AI-tools zoals ChatGPT op een verantwoorde manier integreren in het onderwijsproces van de HvA. Daarbij is vooral aandacht voor vragen die leven binnen opleidingen. Ook wordt er nauw samengewerkt met de bestaande ondersteunings- en professionaliseringsteams.

Kennisbank

Binnen het project wordt onder meer gewerkt aan kennissessies, informatieclips, een helpdesk en begeleide experimenten, allemaal gericht op het verantwoord toepassen van generatieve AI op de hogeschool.

De bijbehorende kennisbank waar alles samenkomt, is vooralsnog enkel intern te raadplegen (met een HvA-ID).

De kennisbank leert je op een doordachte manier AI toe te passen in je onderwijs. We bieden daarvoor hulpmiddelen, geven praktische voorbeelden uit de praktijk, leren waarop je moet letten bij toetsing en sommen op wat voor AI-tools er zijn.

Kennissessie ChatGPT

Een sensatie op het gebied van Artificial Intelligence, zo werd ChatGPT genoemd toen de tool eind 2022 voor een breed publiek op de markt kwam. De technologie achter ChatGPT, ontwikkeld door het bedrijf OpenAI, is een taalmodel dat getraind wordt op een enorme hoeveelheid data.

Het Centre of Expertise Applied AI van de Hogeschool van Amsterdam hield op 24 januari 2023 een kennissessie over ChatGPT. Jurjen Helmus van het Smart Asset Management Lab trapte de sessie af met een demo: hoe werkt ChatGPT nou precies? Daarna gaf Pascal Wiggers van het Responsible AI Lab een verdiepende uitleg. Vervolgens gingen experts van binnen en buiten de HvA met elkaar in gesprek. Decaan Frank Kresin van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie vatte het geheel samen.

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 20 november 2023