Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Responsible AI Lab

Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Hoe ziet verantwoorde AI eruit, die menselijke vermogens en vaardigheden vergroot en de samenleving ten goede komt? Het Responsible AI Lab bestudeert de technologie van AI en gaat de dialoog daarover aan. Het lab maakt Artificiële Intelligentie toegankelijk voor iedereen: inclusief en divers. Specifiek staan de publieke sector en de creatieve industrie centraal.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

AI en datagedreven technieken spelen een steeds grotere rol binnen het ontwerp en ontwikkelen van ICT, en daarmee ook binnen de opleidingen HBO-ICT en Communication and Multimedia Design van de Hogeschool van Amsterdam. Hierbij gaat het zowel om het verkrijgen van kennis over als inzicht in AI-technieken. Studenten leren de technologie van Kunstmatige Intelligentie in de praktijk toe te passen en daarbij kritisch te zijn. AI heeft immers impact op de samenleving en brengt ethische vragen voort.

In de communicatie- en mediasector (opleidingen Communicatie en Creative Business) wordt meer en meer gebruikgemaakt van data-analyse. Daardoor kunnen nieuws en advertenties gepersonaliseerd worden, en automatisch teksten en beelden worden toegevoegd. Ook hier spelen ethische vragen rond de (on)mogelijkheden van AI en data.

Binnen de mode-industrie (Amsterdam Fashion Institute) wordt AI zowel in het ontwerpproces als voor fabricage en logistiek toegepast. Dit verandert het werk van de ontwerper aanzienlijk.

AI-technieken zijn grotendeels ontwikkeld op basis van een beperkt aantal goed gedefinieerde vraagstukken en data sets. Het ontbreekt aan best practices en design patterns voor AI, bijvoorbeeld op het gebied van softwareontwikkeling. Het Responsible AI Lab focust zich voornamelijk op de bredere vraag hoe we zinvolle en bruikbare AI-applicaties kunnen ontwerpen.

Maar wat doet het lab dan concreet?

De mediasector maakt grote veranderingen door. Content wordt via een groeiend pallet van kanalen aangeboden, waarbij de kijker, lezer of luisteraar zelf het moment van consumeren kiest. Artificiële Intelligentie (AI) speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Mediaorganisaties passen AI bijvoorbeeld toe op het aanbevelen en personaliseren van content, het ontsluiten van archieven, en in toenemende mate ook op (semi-)automatische contentcreatie.

De toepassing van AI in de mediasector biedt volop ruimte voor innovatie. Tegelijkertijd is de toepassing niet altijd eenvoudig en leidt deze ook tot zorgen en vragen over het verantwoord gebruik van AI bij mediaprofessionals. Zo kan personaliseren van content op gespannen voet staan met de verantwoordelijkheden van (publieke) media om onafhankelijke en betrouwbare informatie te bieden. Tevens zijn er zorgen over de verspreiding van desinformatie door algoritmes en over de schending van privacy bij een niet transparante omgang met data.

Het Responsible AI Lab werkt al een aantal jaar structureel samen met Nederlandse mediapartijen zoals RTL, DPG en NPO. Elk semester werken studenten van de opleiding HBO-ICT aan AI-vraagstukken in de media, zoals het automatisch ondertitelen van tv-programma’s, het voorspellen van nieuwstrends en het herkennen van desinformatie.

Samen met de omroepen, MediaPerspectives en de hogescholen van Rotterdam en Utrecht (HR en HU) heeft het Responsible AI Lab een manifest ontwikkeld met ethische richtlijnen voor het gebruik van AI in de media, dat door vrijwel alle grote mediapartijen is ondertekend. Mediaprofessionals blijken dit belangrijk te vinden, maar worstelen nog met het vertalen van richtlijnen en waarden naar praktische handelingen. Daarvoor is het RAAK-subsidieproject DRAMA gestart, waarin de HU, HR en HvA nieuwe instrumenten ontwikkelen voor het verantwoord ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van AI-toepassingen in de mediasector.

Benieuwd wat het Responsible AI Lab voor jou kan betekenen? Ben je op zoek naar bijvoorbeeld een (afstudeer-)opdracht, minor of stage? Of wil je als bedrijf/organisatie graag met het lab samenwerken? Neem dan contact op met:

Gepubliceerd door  Applied Artificial Intelligence 17 februari 2022