Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Co-creating Responsive Urban Spaces (Co-ReUS)

Hoe kunnen we de openbare ruimte real time laten aanpassen op de gebruikers van de ArenA Boulevard?

Project

In dit onderzoeksproject werkt het lectoraat Bouwtransformatie van de HvA samen met 23 organisaties (stedenbouwkundigen, interactieve conceptontwikkelaars en lokale stakeholders) aan de toepassing van interactieve objecten in de versterking van de openbare ruimte van de ArenA Boulevard. Het doel is de openbare ruimte zich real time te laten aanpassen op haar gebruikers – en daarmee de verblijfskwaliteit en de veiligheidsperceptie van de gebruikers van het plein substantieel te verbeteren.

hva

Interactieve objecten

Momenteel zijn interactieve objecten, zoals bij het Amsterdam Light Festival en Glow in Eindhoven, vooral kunstzinnig en tijdelijk. Het project beoogt deze objecten in te zetten en te vertalen naar de toepassing in het ruimtelijk ontwerp van de openbare ruimte. Het onderzoek richt zich hierbij specifiek op de dal-momenten van de ArenA Boulevard. Dit grote plein is ingericht voor het goed afwikkelen van 100.000 bezoekers op piekmomenten, maar op dalmomenten is de omvang en inrichting van het plein te onpersoonlijk en groot voor het aantal gebruikers. Met nadelige gevolgen voor de verblijfskwaliteit en veiligheidsperceptie van de gebruikers.

De specifieke samenstelling en samenwerking tussen de organisaties in dit project en de mogelijkheden om met onder andere licht, sensoren en geluid te werken, zorgt ervoor dat de publieke ruimte zich als het ware kan aanpassen aan de verschillende gebruikersbehoeften. De ruimte wordt dan responsief.

Penvoerder: Dr. Frank Suurenbroek, Lector Bouwtransformatie Hogeschool van Amsterdam, faculteit Techniek, Onderzoeksprogramma Urban Technology

Vanuit de HvA is tevens de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie bij dit project betrokken, lectoraat Crossmedia en lectoraat Play and Civic Media.

Concept ontwikkelaars: 

Ax710 in samenwerking met NP3

Northernlight

Pronorm

Ijsfontein

Info

Golfstromen

Foodjoy

Creatieve start-ups:

Ledwork

Entangle

Design by Nine

Stedenbouwkundige bureaus:

Space & Matter

IAA stedenbouw en Landschap

AKKA architecten

Lokale partijen:

Amsterdam ArenA

Heineken Music Hall / Afas live

Holiday Inn Express

Villa Arena

Adviesgroep:

TU Delft - Faculteit Transport & Planning

Universiteit van Amsterdam - Big Data

Universiteit van Amsterdam - Urban Cycling Institute

Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid-Oost

Netwerkpartijen:

Stichting Partners ArenAPoort

Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

De Levende stad

Amsterdam Smart City

 

Hoe kunnen interactieve objecten worden opgenomen in responsieve stedenbouwkundige inrichting van de publieke ruimte opdat de verblijfskwaliteit en veiligheidsperceptie op dal-momenten worden verbeterd?

Het onderzoek verloopt in drie fases. In de eerste fase wordt het gebruik en de beleving van de pleinruimte kwantitatief en kwalitatief in kaart gebracht. In de tweede fase wordt in co-creatie met de organisaties de ruimtelijke inzet van interactieve objecten ontworpen, ontwikkeld en samengesteld. En in de derde fase worden de prototypes daadwerkelijk op de boulevard uitgeprobeerd. Het effect wordt met behulp van een voor- en nameting onderzocht en in beeld gebracht.

Download hier de kaart van de Arena Boulevard

Op basis van het praktijkexperiment en het onderzoek worden aanbevelingen geformuleerd over de ontwikkeling en toepassing responsieve openbare ruimte.

Verwachte concrete eindproducten zijn:

  • Responsieve Publieke Ruimte: Een attractief vormgegeven Handleiding met roadmap (inzichten en resultaten van het onderzoek in woord, beeld en analyse).
  • Aanbevelingen voor de aanpak en processtappen om in co-creatie een responsieve publieke ruimte te ontwikkelen.
  • Inspirerende toepassingsvoorbeelden (zoals prototypen van producten).

De ontwikkelde kennis wordt zowel richting het onderwijs, de vakgemeenschap en de wetenschap gedeeld middels nieuwsbrieven, publicaties, presentaties en een eindseminar. 

Bekijk hier de planning

Indien u een andere vraag heeft kunt u deze richten aan de projectleider, Jolanda Tetteroo (responsiveurbanspaces@hva.nl)

 

Gepubliceerd door  Urban Technology 4 oktober 2018