Hogeschool van Amsterdam

Venture Center

Ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs zijn gebaat bij actieve kennisontwikkeling - bijvoorbeeld als het gaat om business models, samenwerkingen, failure en recovery én methoden en technieken. Hiervoor biedt het onderzoeksprogramma van de Global Entrepreneurship Week een inkijk in al het onderzoek dat gedaan wordt maar ook inspiratie voor toekomstig onderzoek.