Centre of Expertise Urban Vitality

Acute Ouderenzorg

Bijzonder lectoraat vanwege het AUMC

Het lectoraat Acute Ouderenzorg onderzoekt hoe ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en verpleeghuizen optimaal kunnen samenwerken voor een betere kwaliteit van leven en behoud van zelfredzaamheid voor ouderen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Risico's acute ziekenhuisopname

Voor ouderen is een acute ziekenhuisopname risicovol. Drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis heeft 30 procent van deze patiënten blijvende beperkingen in functioneren (functieverlies) en is 20 procent overleden. Daarnaast wordt 20 procent van de ouderen binnen 30 dagen in het ziekenhuis opnieuw opgenomen.

Oplossingen

De oplossing ligt op verschillende vlakken. Zo kan door betere zorg voor de ouderen in de wijk ziekenhuisopname voorkomen worden. Denk hierbij aan intensievere zorg van de huisarts en de praktijkverpleegkundige. Maar ook aan opname in de wijk. In de projecten FIT en de WijkKliniek werkt het lectoraat aan deze oplossingen.

Als een oudere toch in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan verdient deze patiënt de beste ziekenhuiszorg. Aandacht voor de overdracht naar huis is daarbij essentieel. Voor kwetsbare ouderen is het belangrijk dat zij goede begeleiding krijgen na een ziekenhuisopname. Niet alleen gericht op het ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten, maar ook op geriatrische problemen, zoals vallen, geheugenproblemen en verminderde mobiliteit. Voorbeelden van oplossingen zijn de Transmurale Zorgbrug en de Cardiologische zorgbrug.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Palliatief zorgtraject

Een acute opname in combinatie met meerdere ziekten en achteruitgang in de dagelijkse activiteiten kan ook een teken zijn van de laatste levensfase. Het lectoraat onderzoekt hoe professionals goede zorg kunnen bieden in deze fase. Binnen het project Pallisupport onderzoekt het lectoraat bijvoorbeeld hoe artsen en verpleegkundigen ouderen in deze laatste levensfase kunnen begeleiden zodat zij met zo min mogelijk klachten overlijden op de plek van hun voorkeur.

Epidemiologie van ziekenhuis-gerelateerd functieverlies

Om interventies te ontwikkelen die functieverlies voorkomen doet het lectoraat Acute Ouderenzorg ook langlopend onderzoek naar het ontstaansmechanisme van functieverlies. In de Hospital-ADL studie worden ouderen van opname tot en met 3 maanden na ontslag intensief gevolgd.

Onderzoekers monitoren onder andere de gezondheidsklachten, spiermassa, spierkracht, ontstekingsstoffen in het bloed en de hoeveelheid beweging in het ziekenhuis. Daarnaast is er speciale aandacht voor wat ouderen zelf belangrijk vinden.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 28 september 2021