Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Onderzoek

De HvA richt zich met de onderzoeksgroep Urban Vitality op de vitaliteit van Amsterdammers: hoe kunnen zij hun gezondheid behouden of verbeteren? Van topsporters tot en met mensen die topzorg nodig hebben. Van diabetespatiënt tot rolstoelbasketballer en alle groepen die daartussen zitten.

Uitdagingen

Op leefstijlgebied staan we voor grote uitdagingen. Ruim 30 procent van de Amsterdammers heeft meerdere (chronische) ziektes naast elkaar, de bevolking vergrijst en de ‘gezondheidskloof’ neemt toe: hoogopgeleide bewoners leven langer en gezonder dan mensen met een lagere opleiding en inkomen.

Aan deze uitdagingen werkt HvA met haar onderzoek in het programma Urban Vitality. Zodat vitaliteit voor álle Amsterdammers binnen handbereik komt.

De afgelopen jaren heeft het onderzoeksprogramma van Urban Vitality geleid tot diverse interventies en producten. Een greep hieruit:

  • Het PAUL-project heeft geresulteerd in een app die mensen motiveert te gaan en te blijven bewegen in het Amsterdamse Oosterpark.
  • Voor de gemeente Amsterdam worden in het MAMBO-project op basisscholen gegevens verzameld over motorische ontwikkeling en BMI van zo’n 5000 kinderen. Met de resultaten kunnen de gymleraren hun lessen beter afstemmen op de leerlingen.
  • In Amsterdam Zuidoost is sinds kort de Wijkkliniek geopend, een initiatief van HvA-lector en AMC-hoogleraar Bianca Buurman, waar ouderen met acute gezondheidsproblemen kunnen herstellen.
  • Het Emma Kinderziekenhuis betrekt ouders nauw bij het overleg tussen arts en verpleegkundige, na bevindingen uit het project Ouders bij de Visite.
  • In het tweejarige PROMIO-project werken onderzoekers aan een beweeg- en voedingsprogramma specifiek voor oudere migranten, om verlies van spiermassa (sarcopenie) tegen te gaan.

Om te werken aan vraagstukken rond leefstijl, doen wij onderzoek in praktijksituaties, zoals zorgcentra, scholen en buurten. In deze zogenaamde living labs betrekken we de bewoners en patiënten zelf bij het onderzoek en nemen we hun ervaringen mee.

Binnen Urban Vitality werken lectoren, onderzoekers, docenten, studenten en mensen uit het werkveld samen aan een gezondere stad. De onderzoekers en studenten komen vanuit verschillende vakgebieden (programmalijnen), en versterken elkaar daardoor.

Zo werken studenten en onderzoekers van de opleidingen Voeding en Diëtetiek en Fysiotherapie nauw samen, om training en voeding te combineren. En studenten en onderzoekers van Oefen- en Ergotherapie werken bijvoorbeeld veel samen met het lectoraat Digital Life, dat kijkt naar digitale oplossingen in de zorg.

Bijvoorbeeld in het onderzoeksproject SO-HIP, waarin zij ouderen die na een heupfractuur last hebben van valangst, helpen te revalideren met ‘sensortechnologie’, draagbare sensoren en sensoren in huis.

De onderzoeksresultaten van Urban Vitality leiden tot concrete oplossingen voor bewoners, patiënten en sporters. De resultaten vinden daarnaast hun weg in publicaties en lezingen.

De inzichten leiden ook tot vernieuwing van het onderwijs: zo komen er minoren en masters voort uit het onderzoek. Voorbeelden zijn de nieuwe masters Topzorg-Topsport en Critical Care.

Tot slot leidt het onderzoek van Urban Vitality ook tot nieuwe methoden voor het werkveld, zoals handboeken en instrumenten.

Beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs: dat deze drie met elkaar samenwerken (trias academica) is een belangrijk uitgangspunt bij Urban Vitality.

Docent-onderzoekers nemen de kennis die ze opbouwen en hun onderzoekservaring mee in hun lesprogramma's. Zo krijgen de studenten de laatste inzichten uit de beroepspraktijk en een onderzoekende houding mee in hun opleiding. Tegelijk worden mensen uit het werkveld door de samenwerking gevoed met de allerlaatste wetenschappelijke inzichten op hun terrein.

Lees bijvoorbeeld het verhaal van hartpatiënt Jan Tielkemeijer, hij vertelt openhartig aan HvA-studenten Verpleegkunde en Fysiotherapie in het AMC (Amsterdam UMC) over de angst die hij als hartpatiënt heeft ervaren. De HvA-opleiding Verpleegkunde heeft de patiënt uitgenodigd, omdat er in de zorg nog weinig aandacht bestaat voor bewegingsangst die veel hartpatiënten overvalt.

Lees meer
Gepubliceerd door  Urban Vitality 27 juni 2019