Centre of Expertise Urban Vitality

Vitaalste Km2

The Huddle

De Vitaalste Km2 is een denkbeeldige vierkante kilometer om de faculteit Bewegen, Sport en Voeding heen. Van dit deel van Amsterdam proberen we in de komende jaren het meest vitale stukje Nederland te maken. We koppelen de kennis van de opleidingen en lectoraten aan vitaliteitsvraagstukken in Amsterdam Nieuw-West.

De centrale plek van de Vitaalste Km2 is The Huddle (A0.52). De ruimte wordt gebruikt door studenten, medewerkers en buurtbewoners met innovatieve ideeën. Samen werken we aan de Vitaalste Km2 van Nederland (VITKM2), gelegen in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. De komende jaren zoeken we externe partners om projecten mee te starten.

The Huddle kent drie functies

 1. Ontmoetingsplek – CONNECT
  • Samenwerken en verbinden van de vier opleidingen: Sportkunde, Sport Studies, Academie voor Lichamelijke Opvoeding en Voeding en Diëtetiek.
  • Samenwerken en verbinden van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding met het stadsdeel Nieuw-West (Osdorp Amsterdam).
  • Samenwerken en verbinden van The Huddle met organisaties die zich willen inzetten voor de meest vitaalste vierkante kilometer van Nederland.
 2. Werkplaats – CREATE
  • Studenten en medewerkers van The Huddle werken aan projecten en oplossingen voor vitale-, duurzame-, sociale- en innovatieve uitdagingen.
  • Verschillende challenges en projectweken voor studenten rond het thema vitaliteit.
  • De plek voor studentondernemers die werken aan een vitale en/of duurzame start-up.
 3. Open podium / proeftuin – ACTIVATE
  • Delen van kennis door organisatie van symposia, zeepkistsessies, workshops en meet-ups.
  • Projecten en oplossingen worden realiteit in de praktijk. Stadsdeel Nieuw-West wordt de meest vitaalste vierkante kilometer van Nederland.
  • Showroom van lopende en afgeronde projecten.

De vitaalste vierkante kilometer, is een living lab waar studenten en medewerkers ideeën, oplossingen en concepten testen en doorontwikkelen. In The Huddle worden seminars, congressen, brainstormsessies en open inloopavonden georganiseerd. Eigen inbreng van studenten en medewerkers en het ontwikkelen van vaardigheden staat hierin centraal. Daarnaast fungeert The Huddle als een showroom van alle projecten die er binnen de vitaalste vierkante kilometer plaatsvinden.

Studenten en medewerkers van de Honours Module ‘Leiderschap en Organisatie’ van de opleiding Sportkunde organiseren de dagelijkse activiteiten in ‘The Huddle’.

Opleidingen

Momenteel zijn de onderstaande opleidingen vertegenwoordigd in projecten:

 • Sportkunde – leerroute Sport, Management & Ondernemen
 • Sport Studies – track Sport, Management & Business
 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Voeding en Diëtetiek
Gepubliceerd door  Urban Vitality 10 oktober 2022