Centre of Expertise Urban Vitality

Polifysiek

Polifysiek is een academische werkplaats waar onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg samengaan. Patiënten ontvangen hier zorg op het gebied van revalidatie en cardiologie. Zorgprofessionals, onderzoekers en studenten werken samen om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Patiëntengroepen Polifysiek

  • Hartpatiënten.
  • Patiënten met perifeer vaatlijden.
  • Patiënten die chemobehandelingen ondergaan.
  • Patiënten die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

Actuele academische zorg

Patiënten krijgen bij Polifysiek de meest actuele academische zorg. Door de koppeling met praktijkgericht onderzoek en onderwijs zoeken verpleegkundigen en paramedici voortdurend naar verbeteringen voor de huidige behandelmethoden. Voor dit doel worden patiënten ook regelmatig gevraagd om bij te dragen aan onderzoek. Polifysiek is een academische werkplaats; studenten kijken regelmatig bij de behandeling van patiënten.

interprofessionele aanpak

In Polifysiek werken verschillende zorgdisciplines samen om de patiënt zo goed mogelijk te laten revalideren. De interprofessionele aanpak van verpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van leven voor mensen met chronische, langdurige of progressieve complexe aandoeningen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 juni 2021