Centre of Expertise Urban Vitality

Stagelopen bij een onderzoek, wie doet dat nou?!

25 jan 2021 13:49 | Urban Vitality

Student Mitchell Hummel (23) had nog wel eens last van discipline- en motivatieproblemen tijdens zijn opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), maar toen hij voor zijn scriptie bij het lectoraat Voeding en Beweging terecht kwam, vond hij helemaal zijn plek. Hij plakte er gelijk ook zijn afstudeerstage aan vast!

“Ik wist helemaal niet dat ik onderzoek doen zo leuk vond,” lacht hij, bij aanvang van het interview. “Ik zocht een scriptie-onderwerp en kwam via het stagebureau terecht bij ProIntens; het onderzoek van het lectoraat Voeding en Beweging naar ‘ouderen en de intensivering van diëtetiek tijdens en na ziekenhuisopname’. Het leek me wel interessant om eens verder te kijken naar het hele proces van onderzoek doen, meer diepgang te zien.” Maar, dikke pech voor hem, het ProIntens-onderzoek kon door Covid-19 niet worden uitgevoerd (omdat ze de patiënten niet konden screenen, red.). Het moest terug naar de tekentafel om vervolgens opnieuw te worden voorgelegd aan de Medisch Ethische Commissie en dat betekende flinke vertraging voor zijn scriptie.

Niet voor één gat te vangen!

“Ik heb eerst heel lang voor me uit zitten staren,” blikt hij terug. “In diezelfde tijd werd mijn vader gediagnosticeerd met diabetes en toen viel het kwartje; dan maar een literatuurstudie doen, logischerwijs naar diabetes en de invloed van voeding en vasten. Hij vlamde in de laatste weken van zijn scriptieperiode, legde al een aanzienlijke tekst voor aan zijn begeleider Michael Tieland en die was onder de indruk. “Ik dacht ‘misschien kan hij zijn scriptie straks wel publiceren’. Mitchell’s tekst las als een novelle, vlot geschreven, wetenschappelijk sterk onderbouwd en voor de praktijk erg relevant. Uitzonderlijk voor iemand die nog niet is afgestudeerd. Een talentje in de dop!” vertelt Michael trots. Mitchell schreef gemotiveerd zijn scriptie af. “Een scriptieprijs werd het helaas niet, maar toen zagen we de oproep van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten ‘Stuur je scriptie in!’ en daar kwam een publicatie op nvdietist.nl uit!

Intermitterend vasten en diabetes

Mitchell onderzocht het effect van intermitterend vasten op de glucose- en insulinewaarden bij diabetespatiënten. Intermitterend vasten is een methode waarbij je op vooraf gestelde momenten niet eet: bijvoorbeeld de ene dag wel, de andere niet. Of alleen eten tussen 8.00 en 16.00 uur (early time restricted feeding). “Het lijkt erop dat met name de early time restricted feeding een gunstig effect heeft op de glucose- en insulinewaarden, wat betekent dat er minder insuline nodig is voor het normaliseren van de glucosewaarden.” Maar, waarschuwt Mitchell en hij klinkt als een echte onderzoeker: “Het waren geen lange termijnstudies en niet in elk onderzoek waren diabetespatiënten opgenomen.”

Verder in de wetenschap

Tijdens zijn afstudeerstage die volgde op zijn scriptie schrijft Mitchell twee systematic reviews (literatuurstudies gecontroleerd door een mede-wetenschapper) en bezocht hij een congres over het gebruik van levensstijlveranderingen als medicijn. “Het is een leuke onderzoeksstage,” zegt Mitchell droogjes, na het vertellen over zijn successen. “Ik zou het iedereen aanraden die onderzoek ook maar een beetje interessant vindt.” Hijzelf hoopt in februari klaar te zijn met zijn studie (bijna dus, hij gaat zijn reviews afronden en moet nog één tentamen inhalen). Hij wil in september starten met de pre-master Gezondheidswetenschappen aan de VU, gevolgd door de master Health Science. Hij heeft in ieder geval zijn hart definitief verpand aan de wetenschap. Veel succes, Mitchell!