Centre of Expertise Urban Vitality

Geen waardering voor verpleegkundigen op salarisstrookje

Column Ria de Korte - docent en onderzoeker HvA

29 sep 2020 11:43 | Urban Vitality

Sinds COVID-19 is de waardering voor verpleegkundigen enorm toegenomen. Desondanks wil minister de Jonge ons geen structurele loonsverhoging geven en vindt hij de cao’s marktconform. De waardering voor ons werk komt nu alleen tot uiting door tweemaal een ‘coronabonus’ toe te kennen. Heel fijn, maar dit lost niks op voor de lange termijn.

Als docent bespreek ik met vierdejaarsstudenten Verpleegkunde altijd wel een keer hun toekomstige salaris. Dit onderwerp komt ter sprake omdat zij vaak al halverwege hun stage gevraagd worden om te blijven. Vaak komen dan vragen naar boven zoals: waarom krijgen fysiotherapeuten en ergotherapeuten bij de start van hun loopbaan al meer betaald dan verpleegkundigen?

Daarom ben ik ben de salarisschalen en functiewaardering voor verpleegkundigen eens gaan uitzoeken. Hiervoor heb ik contact gezocht met het AMC. Allereerst werd mij verteld dat de functiewaardering niet uitgaat van een opleiding, maar van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij de UMC’s is dat de Fuwasvaz en bij overige ziekenhuizen en zorgorganisaties de FWG.

Een afgestudeerde hbo-verpleegkundige start bij een UMC in schaal 7 (salaris € 2.422 - € 3.280). Paramedici zoals fysiotherapeuten starten als klinisch medebehandelaar in schaal 8 (€ 2.769 - € 3.712) of 9 (€ 3.050 - € 4.200). Deze schalen worden bepaald door een puntensysteem met 14 onderdelen. In schaal 9 worden bijna alle 14 onderdelen met een 3 gewaardeerd.

Ik licht er één onderdeel uit. Opvallend is dat een verpleegkundige in schaal 8a op vijf onderdelen met een 2 wordt gewaardeerd; in schaal 7 zijn dat er zeven. De onderdelen Complexiteit en Kennis zijn de extra onderdelen in schaal 7 die met 2 punten worden gewaardeerd. Dat is vreemd. In academische ziekenhuizen hebben alle afdelingen te maken met een hoog complexiteitsniveau waar een hoog kennisniveau voor nodig is. Als we naar deze onderdelen van de functiewaardering kijken, kunnen we al vermoeden dat gediplomeerde verpleegkundigen onterecht in schaal 7 worden geplaatst. De redenen om de andere onderdelen in schaal 8a met slechts 2 punten te waarderen moet ook beter bekeken worden.

Dit ging kort over de functiewaardering in de academische ziekenhuizen, maar dit soort vergelijkingen kun je ook maken bij algemene ziekenhuizen en intramurale zorginstellingen waar een verpleegkundige start in FWG 45 en een fysiotherapeut in 50 of 55. Alleen een wijkverpleegkundige start in FWG 50 omdat zij zelfstandig indicatiesteller is.

Kortom, de functiewaardering voor ons beroep moet eens goed onder de loep genomen worden. Ook al is er schaarste, als beginnend verpleegkundige is het moeilijk om daarover te onderhandelen. We hebben hierbij steun nodig van de vakbonden en de beroepsvereniging V&VN.

Als alle verpleegkundigen een schaal hoger komen door herziening van de plaatsing in het functiewaardering puntensysteem, dan zou dat alle zorginstellingen veel geld kosten. Vervelend voor minister de Jonge, maar wel belangrijk voor de toekomst van onze beroepsgroep. Het wordt tijd dat minister de Jonge zorgt voor een duurzame investering in het vak van verpleegkundigen. Dat verdienen niet alleen wij, maar ook onze patiënten.

Fotografie: Marlies Wessels

Over Ria de Korte

Ria de Korte is docent en onderzoeker bij Verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Als verpleegkundige werkte ze in de ouderenzorg en de wijkverpleging met speciale aandacht voor palliatieve zorg. Daarnaast is ze actief bij het CDA als raadslid en als bestuurslid landelijke CDA Vrouwen.

Meer weten? Kijk op http://www.riadekorte.nl/ of volg Ria via Twitter: https://twitter.com/RiadeKorte